Форумът в резюме

Първият международен образователен онлайн форум „Дигитализация и иновации в образованието и науката“, организиран от Община Варна, се проведе в периода 08-10.06.21г. Участваха над 130 структури и институции от 37 града и от 9 държави. Като панелисти се включиха 42 изявени експерти от висшето, училищното и предучилищното образование. Резултатите от Форума показаха общата ни решимост да реализираме каузата „Варна - Град на знанието“ и да постигнем целта за създаване на качествено, модерно и успешно образование на младите хора.

За следващото издание на Форума, можете да потърсите информация тук след м. януари 2022г.

33

Участници

52

Панелисти

134

Институции

417

Регистрирани

На вашето вниманиеПанелисти

Dr Agueda Gras-Velazquez

Началник на отдел „Научно образование“ Европейска училищна мрежа

Мариана Банчева

Експерт, ръководител образователни политики НАРУ

Анелия Бодичева

Директор, ДГ "Изворче" - Варна

Деан Василев

Директор ПГИ "Д-р Иван Богоров"

д-р Катерина Василева

Директор, Основно училище "Екзарх Антим I" - Пловдив

Елена Гаданчева

Директор, ДГ (с яслена група) "Дружба"- Варна

Жечка Георгиева

Директор Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски"

Мария Георгиева

Директор ПГГСД "Николай Хайтов"-Варна

Елена Валериева Гермогенова

Директор, Академическая гимназия № 56 Санкт-Петербурга

Теодора Дачева

Заместник изпълнителен директор НСОРБ

Свежина Димитрова

Директор на народна астрономическа обсерватория и планетариум - Варна

Павел Димов

Директор МОС Роботикс - Варна

Петя Евтимова

Председател на борда на Фондация за модерно образование

Зорница Захариева

Мениджър планиране на ресурси и бюджетиране на сектор МО

Весела Иванова

Директор, ПГЧЕ "Васил Левски" - Бургас

Ас. Антонина Иванова

Асистент ВСУ „Черноризец Храбър“

Зухран Кадиева

Експерт "Международен маркетинг и реклама" Технически университет - Варна

Проф. д-р Калин Калинов

Заместник-началник по учебната и научната част, ВВМУ-Варна

Проф. д-р Димитрина Каменова

Директор на Департамент за модерно образование

доц. д-р инж. Милена Карова

Зам. декан на Факултет по ИТА, Технически университет - Варна

д-р Елена Колева Ковачева

Преподавател ИТ, Технически университет - Варна

Анна Константинова

Директор, ДГ "Валентина Терешкова" - Варна

инж.Константин Костадинов

Директор ПГВАД “Христо Ботев“-Пловдив

доц. д-р Иван Куюмджиев

Директор ЦИПНИКТ, Икономически университет - Варна

Проф. д.т.н. Андон Димитров Лазаров

Професор в катедра "Информационни технологии" ВВМУ-Варна

Илонка Лилянова

Катедра „Теоретична и измервателна техника“,Технически университет - Варна

Николинка Ленинова Личева

Старши учител Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“-Плевен

Параскева Люцканова

Директор, ДГ (с яслена група) „Маргаритка” - Варна

Проф. Иван Мерджанов

Директор на Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, МУ

Красимира Михайлова

Директор, ДГ (с яслена група) „Делфинче“ - Варна

доц. д-р Галина Момчева

Ръководител катедра "Информатика"

инж. Людмила Начева

Директор ПГТМД/Професионална гимназия по текстил и моден дизайн

Рада Филипова Николова

Директор, Детска градина "Гълъбче"

Проф. д-р Румяна Папанчева

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец

Декан на Архитектурен факултет ВСУ „Черноризец Храбър“

Марчела Петрова

Директор, Детска градина "Иглика"

Галина Попова

Старши учител, Детска градина "Българче"

Жана Тенева

Учител, Детска градина "Българче"

Мария Узунова

Директор, Детска градина "Слънчо"

Елисавета Якимова

Регионален директор ЦТО - Варна

Данни за графика График на събитието

09:00 - 09:30

Регистрация

09:10 - 09:40

Официално откриване на форума

09:00 - 10:15

Панел 1: Предизвикателства при управлението и контрола на процесите в образователната институция в дигитална среда.

09:00 - 09:20
Мариана Банчева

Мариана Банчева

Тема Предизвикатества пред обучението в ОРЕС

09:20 - 09:35
д-р Катерина Василева

д-р Катерина Василева

Основно училище "Екзарх Антим I"

Тема Организация и управление на ОРЕС - начален и прогимназиален етап

09:00 - 10:15

Панел 1: Организация на обучението STEM в предучилищна възраст: методи, средства, резултати. Иновации.

Проф. д-р Румяна Папанчева
Модератор

Проф. д-р Румяна Папанчева

09:15 - 09:30
Анна Константинова

Анна Константинова

Детска градина "Валентина Терешкова"

Тема Проектно обучение в детската градина - възможности за педагогическо сътрудничество и работа в дигитална среда

 

Дигитализация и  иновации

Необходимо е да помислим как точно  дигитализацията влияе върху образователнителните процеси. Открояват се няколко основни аспекта: дигитална отговорност, насърчаване на цифровото образование, създаване на съвременнна образователна среда, стремеж към развитие на практически умения и креативност.