Форумът в резюме

Вторият международен образователен форум „Качеството на образованието в условията на дигитална трансформация и спецификата на поколенията“, организиран от Община Варна, се проведе в периода 07 - 09.09.22г. Участваха над 170 структури и институции от 37 града и от 9 държави. Като панелисти се включиха 40 изявени експерти от висшето, училищното и предучилищното образование. Форумът приключи със заключителен документ - МЕМОРАНДУМ, който е депозиран пред МОН, синдикалните и работодателски организации в образователната сфера на национално ниво.

За следващото издание на Форума, можете да потърсите информация тук след м. март 2023г.

 

Качество на образованието

Обсъждане и дебатиране по теми, с фокус върху дигиталната трансформация, спецификата на поколенията и тяхното влияние върху качеството на образователния процес.