ПричиниЗащо да се присъедините

За поредна година форумът ще даде възможност да се споделят различни гледни точки и да се обсъдят иновативни образователни практики. Ще се разискват теми, свързани с иновативни образователни решения и управленски практики; трансформацията на образователната институция в динамично променящия се свят; STEM/ STEAM обучение; социално-емоционалният компонент в процеса на изграждане на добродетели у младите хора и ролята на изкуствения интелект.

Регистрирай се

Модератори и панелисти

Изявени и доказали се професионалисти от науката и практиката в направленията на основната тема, от всички степени на образователната система, с висока степен на креативност

01

Нови хора

Контакти и партньорства с участници от градове на България, побратимени градове на Варна, с представители на образователни институции от чужбина

02

Актуална информация

Събитието е част от стратегията за развитие на Варна като град на знанието, даващ отлични възможности за кариерно и професионално развитие, придобиване на ключови компетентности, необходими за 21-ви век.

 

03

Забавлявайте се

Варна е динамичен и вдъхновяващ град. Нейното богато историческо и културно наследство нямат аналог, а съвременното й развитие привлича качествени личности на успеха и инвестиции. Вижте това по един интерактивен начин

04

18

Участници

34

Панелисти

190

Институции

371

Регистрирани

Данни за графика График на събитието

09:00 - 09:30

Регистрация (Зала 1 на Икономически университет - Варна, бул. Княз Борис I 77)

09:30 - 10:00

Официално откриване на форума

10:00 - 14:40

Първи панел: Иновативни образователни решения и управленски практики

09:00 - 14:15

Трети панел: Социално-емоционалният компонент в процеса на изграждане на добродетели у младите хора и ролята на изкуствения интелект

09:00 - 09:10

Начало (Зала 1 на Икономически университет - Варна, бул. Княз Борис I 77)

Проф. д-р Снежана Сълова
Модератор

Проф. д-р Снежана Сълова

Тема The social-emotional component in the process of cultivating virtues in young people, and the role of artificial intelligence

 

ИНОВАТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Обсъждане и дебатиране по теми, с фокус върху иновативните методи на обучение през призмата на емоционалната интелигентност и изкуствения интелект и тяхното влияние върху качеството на образователния процес.

Място на провеждане:
Зала 1 на Икономически университет – Варна, бул. Княз Борис I 77