Форум 2023 в резюме

В периода 31.08.-01.09.2023г. се проведе Третият международен образователен форум „Иновативната образователна среда през призмата на емоционалната интелигентност и изкуствения интелект - посоки и предизвикателства“, организиран от Община Варна в партньорство с Министерството на образованието и науката и Националното сдружение на Общините в Република България. Събитието се проведе в хибриден формат, включиха се над 170 структури и институции, с 313 представители от 9 държави. Форумът приключи със заключителен документ - АКЦЕНТИ И ИЗВОДИ, който е депозиран пред МОН, синдикалните и работодателски организации в образователната сфера на национално ниво.

За следващото издание на Форума, можете да потърсите информация тук след м. март 2024г.

 

ИНОВАТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Обсъждане и дебатиране по теми, с фокус върху иновативните методи на обучение през призмата на емоционалната интелигентност и изкуствения интелект и тяхното влияние върху качеството на образователния процес.

Място на провеждане:
Зала 1 на Икономически университет – Варна, бул. Княз Борис I 77