Форумът в резюме

Вторият международен образователен форум „Качеството на образованието в условията на дигитална трансформация и спецификата на поколенията“, организиран от Община Варна, се проведе в периода 07 - 09.09.22г. Участваха над 170 структури и институции от 37 града и от 9 държави. Като панелисти се включиха 40 изявени експерти от висшето, училищното и предучилищното образование. Форумът приключи със заключителен документ - МЕМОРАНДУМ, който е депозиран пред МОН, синдикалните и работодателски организации в образователната сфера на национално ниво.

За следващото издание на Форума, можете да потърсите информация тук след м. март 2023г.

ПричиниЗащо да се присъедините

Предлагаме Ви да се присъедините към второто издание на форума, защото  ще спечелите нови знания, вдъхновение, партньорства и приятелства

Регистрирай се

Модератори и панелисти

Ще се срещнете с изявени и креативни специалисти в различните направления на основната тема, от всички степени на образователната система

01

Нови хора

Ще имате възможност да установите контакт с участници от България, Варна и нейните побратимени градове, с представители на водещи образователни институции от чужбина

02

Актуална информация

Научете повече за професионалното образование в град Варна - интелигентен, дигитален, иновативен и технологично развит град на знанието

03

Забавлявайте се

Варна е многолика и вдъхновяваща. Вижте нейното богато историческо и културно наследство и съвременното й развитие по един интерактивен начин

04
 

Качество на образованието

Обсъждане и дебатиране по теми, с фокус върху дигиталната трансформация, спецификата на поколенията и тяхното влияние върху качеството на образователния процес.