За форума

Защо да посетите форума?

Събитието е част от стратегията за развитие на Варна като град на знанието, интернационален университетски град, желано място за кариерно развитие и професионално усъвършенстване.

За кого е предназначен форума?

Форумът е предназначен за кметове и общински администрации, детски градини, училища и висши училища в страната, както и от побратимените и приятелски градове на Варна, градове - партньори по програма "Еразъм+".

Част от акцентите:

Обучението в STEM/STEM(A) среда и предизвикателствата при управлението и контрола на процесите в образователната институция в дигитална среда са само две от основните теми на форума.