За форума

Защо да посетите форума?

Стремежът ни е форумът да се утвърди като ежегодно образователно събитие за споделяне на опит, иновации и компетенции. То е част от стратегията за развитие на Варна като град на знанието, желано място за кариерно развитие и професионално усъвършенстване.

За кого е предназначен форума?

Форумът е предназначен за кметове и образователни експерти, педагогически специалисти и преподавателни от общински администрации, детски градини, училища и висши училища в страната, както и от побратимените и приятелски градове на Варна, градове - партньори по програма "Еразъм+".

Част от акцентите:

Иновативни образователни решения и управленски практики; трансформацията на образователната институция в динамично променящия се свят; STEM/ STEAM обучение; социално-емоционалния компонент в процеса на изграждане на добродетели у младите хора и ролята на изкуствения интелект.