За форума

Защо да посетите форума?

Стремежът ни е форумът да се утвърди като ежегодно образователно събитие за споделяне на опит, иновации и компетенции. То е част от стратегията за развитие на Варна като град на знанието, желано място за кариерно развитие и професионално усъвършенстване.

За кого е предназначен форума?

Форумът е предназначен за кметове и образователни експерти, педагогически специалисти и преподавателни от общински администрации, детски градини, училища и висши училища в страната, както и от побратимените и приятелски градове на Варна, градове - партньори по програма "Еразъм+".

Част от акцентите:

Иновативни образователни решения и управленски практики:

Първо направления - „Изкуственият интелект в помощ на хората“

Второ направление - „Съвременният дискурс в образованието. Хармония между преподаване и учене, теория и практика“

Трето направление - „Умения за иновации и дигитални решения в образованието“