Организатори

Антоанета Иванова Хинева

Антоанета Хинева, Директор дирекция „Образование и младежки дейности“

Притежава Първа ПКС. Експерт по природни науки и бивш началник на РУО-Варна. Притежава Level 1 за Google educator. Преминала е обучение „Академия за лидери в образованието“ , „Преподаване и коучинг на учители“ на фондация АБ.

Елена Георгиева Кенарова

Елена Кенарова, Началник отдел „Образование“ в дирекция „Образование и младежки дейности“

Завършила е българска филология във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий“. Работила е като филолог, педагогически съветник и зам-директор в училище. От 2001 г. е в дирекция „Образование и младежки дейности“. Активен участник в реализацията на проекти на ЕС.

Димитричка Ганева

Димитричка Ганева – главен експерт в дирекция „Образование и младежки дейности“

Завършила е Шуменския университет „Св. Константин Преславски”, специалност „Българска филология”. Професионалните й компетенции и интереси са свързани с проблемите на образованието, консултиране на учащи за кариерно развитие и избор на професия професионално ориентиране, обучение.