Програма 2022

09:00 - 09:30

Регистрация (Зала 1 на Икономически университет - Варна, бул. Княз Борис I 77)

09:30 - 10:30

Официално откриване на форума

10:10 - 16:45

ДЕН 1: „НОВАТА ФИЛОСОФИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“

10:30 - 12:10

Панел 1: „Новата философия в управлението на образованието“

Антоанета Иванова Хинева
Модератор

Антоанета Иванова Хинева

10:45 - 11:00
Диян Стаматов

Диян Стаматов

Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Лидерството в образованието днес

11:00 - 11:15
д-р Ваня Кастрева

д-р Ваня Кастрева

Регионално управление на образованието

Дигиталните компетентности – фактор за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и качеството на образованието.

11:15 - 11:30
Andreea SUCIU

Andreea SUCIU

Cluj-Napoca Municipality

Project-based Teaching and Learning

11:30 - 11:45
Теодора Дачева

Теодора Дачева

Национално сдружение на общините в Република България

Влияние на местната общност в управлението на образованието

11:45 - 12:00
Асен Александров

Асен Александров

Сдружение на директорите в средното образование в Република България

Училището на бъдещето

12:00 - 12:15
12:10 - 12:30

Дискусия

12:30 - 13:30

Почивка

13:30 - 15:45

Панел 2: „Новата философия в образователния процес“

доц. д-р Силвия Парушева
Модератор

доц. д-р Силвия Парушева

13:50 - 14:05
Проф. д-р Калин Калинов

Проф. д-р Калин Калинов

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

От критично към системно мислене. Когато не знаем какво да учим.

14:05 - 14:20
доц. Мая Иванова

доц. Мая Иванова

Висше Училище по Мениджмънт

Pact for skills - the new face of the education in EU

14:20 - 14:35
Sanna-Mari Renfors

Sanna-Mari Renfors Онлайн

Satakunta University of Applied Sciences

Learner-focused digitalization – Examples from Finland for flexible, continuous learning

Онлайн

14:35 - 14:50
д.м. доц. д-р Стоян Павлов

д.м. доц. д-р Стоян Павлов

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Между изкуствения интелект и медицината: създаване на нови компетентности с интердисциплинарен фокус

14:50 - 15:05
доц. д-р Галина Момчева

доц. д-р Галина Момчева

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“

Между изкуствения интелект и медицината: създаване на нови компетентности с интердисциплинарен фокус

15:05 - 15:20
Maciej Czaplewski

Maciej Czaplewski Онлайн

University of Szczecin

Selected aspects of e-learning at University of Szczecin

Онлайн

15:20 - 15:35
Петя Симеонова

Петя Симеонова

Детска градина "Д-р Петър Берон"

"Един ден в детската градина"

15:35 - 15:55
Simona Baciu

Simona Baciu

Transylvania College

Well-Being in schools in a digital era; Create a culture of belonging

15:45 - 16:15

Дискусия

15:55 - 16:10
Ясмин Баракат

Ясмин Баракат

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“

Образование в партньорство

16:15 - 16:45

Посещение на ДГ № 17 "Д-р Петър Берон" и филиал "Другарче"

16:15 - 16:30
доц. д-р Йордан Сивков

доц. д-р Йордан Сивков Онлайн

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

Дигиталната трансформация в университета. Поуки от практиката.

Онлайн

16:30 - 16:45
 ас. Нели Стойчева

ас. Нели Стойчева

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

Дигиталната трансформация в университета. Поуки.

09:20 - 16:45

ДЕН 2: „СПЕЦИФИКА НА ПОКОЛЕНИЯТА“ (Зала 1 на Икономически университет - Варна, бул. Княз Борис I 77)

09:30 - 10:45

Панел 1: „Обучение на родените в ерата на дигитална трансформация“

доц. д-р Евгения Ковачева
Модератор

доц. д-р Евгения Ковачева

09:30 - 09:50
 доц. д-р Евгения Ковачева

доц. д-р Евгения Ковачева

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Обучение на дигитално родените в ерата на дигитална трансформация

09:50 - 10:10
10:25 - 10:45
Ева Божурова

Ева Божурова

Център за подкрепа за личностно развитие - Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник"

Експериментална астрономия за ученици от виртуалния свят

10:45 - 11:15

Дискусия

11:15 - 12:30

Панел 2: „Съвременното образование през спецификата на поколенията“

д-р Елена Колева Ковачева
Модератор

д-р Елена Колева Ковачева

11:15 - 11:30
професор, д. пс. н. Даниела Тасевска

професор, д. пс. н. Даниела Тасевска

Великотърновски университет " Св. Св. Кирил и Методий"

Психологически анализ на ценностните модели в потребностно-мотивационната сфера на съвременните ученици

11:30 - 11:45
Симеон Кателиев

Симеон Кателиев

II ОУ/Второ основно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Практически насоки и съвременни подходи в учителската работа

11:45 - 12:00
Красимира Благоева

Красимира Благоева

Основно училище "Васил Левски"

Училищната култура през спецификата на поколенията

12:00 - 12:15
Ангел Митев

Ангел Митев

I ЕГ/ Първа езикова гимназия

Опит в проектно базираното обучение

12:30 - 13:00

Дискусия

13:00 - 13:45

Почивка

13:45 - 15:15

Панел 3: „Предизвикателства пред съвременното обучение“

Свежина Димитрова
Модератор

Свежина Димитрова

13:45 - 14:05
Георги Златаров

Георги Златаров

Образователен портал “Училища.bg“

Виртуална реалност и училището

14:05 - 14:15
д-р Севдалина Георгиева

д-р Севдалина Георгиева

Съюз на математиците в България, секция Варна

Сътрудничества за развитие на професионалната математическа общност във Варна

14:15 - 14:25
Павлин Петков

Павлин Петков

Съюз на математиците в България, секция Варна

Сътрудничества за развитие на професионалната математическа общност във Варна

14:25 - 14:45
Марияна Георгиева

Марияна Георгиева

Консулт Девелопмент ЕООД

Моделът учителско лидерство в България

14:45 - 15:00
Иван Станков

Иван Станков Онлайн

Сдружение Асоциация за международно обществено развитие

Дигитален инкубатор за предприемачи

Онлайн

15:00 - 15:15
д-р Александър Ангелов

д-р Александър Ангелов Онлайн

Център за творческо обучение

Умения за иновации

Онлайн

15:15 - 15:45

Дискусия

15:45 - 16:45

Посещение на 1 Езикова гимназия и изложба "Моята България" на ЦПЛР - Общински детски комплекс

18:30 - 20:30

Работна среща на тема "Качество на образованието" в хотел "Астор Гардън" / Св. Св. Константин и Елена

09:20 - 14:15

ДЕН 3: „ПРЕЗ МАЛКИТЕ СТЪПКИ ДО ГОЛЕМИЯ СКОК“ (Зала 1 на Икономически университет - Варна, бул. Княз Борис I 77)

09:30 - 11:00

Панел 1: „Малките стъпки за повишаване качеството на образованието“

Жулиета Петкова
Модератор

Жулиета Петкова

09:30 - 09:40
Геновева Малчева

Геновева Малчева

III Основно училище "Ангел Кънчев"

Има такъв клас

09:30 - 09:40
Мария Попова

Мария Попова

III Основно училище "Ангел Кънчев"

Има такъв клас

10:20 - 10:30
Златка Милкова

Златка Милкова

Основно училище "Йордан Йовков"

КАК ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОЗИТИВНА И ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА ПРАВИ УЧЕНЕТО ЛЕСНО, ЗАБАВНО И ПРИЯТНО

10:30 - 10:40
Жулиета Петкова

Жулиета Петкова

Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов”

Професионалното образование на зрително затруднени ученици с множество увреждания - крачка към самостоятелен и независим живот

10:40 - 10:50
Диана Атанасова

Диана Атанасова

Детска градина "Звездичка"

"Дигиталните технологии за опознаване на природата"

10:50 - 11:00
Бояна Пенева

Бояна Пенева

Детска градина "Звездичка"

"Дигиталните технологии за опознаване на природата"

11:00 - 11:30

Дискусия

11:30 - 11:45

Почивка

11:45 - 13:30

Панел 2: „Съвременни модели на обучение - стъпка към големия скок в образованието“

Марияна Георгиева
Модератор

Марияна Георгиева

11:45 - 12:00
Валери Стоянов

Валери Стоянов

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

Приложение на компетентностния подход във висшето образование

12:00 - 12:15
Румяна Хаджийска

Румяна Хаджийска

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Международен майсторски клас на ЦЕРН в България

12:15 - 12:30
д-р Елена Колева Ковачева

д-р Елена Колева Ковачева

Технически университет - Варна

Обучение чрез решаване на проблеми

12:30 - 12:45
Яница Бакоева

Яница Бакоева

Община Стара Загора

Дигитални решения за качествено образование

13:00 - 13:15
Дияна Янева

Дияна Янева

ЦПЛР - ЦКО - Варна/Център за подкрепа за личностно развитие - Център за кариерно ориентиране - Варна

Дигиталната трансформация, спецификата на поколенията и ролята на кариерния консултант за постигане на качествено образование

13:15 - 13:25
Цвета Стоянова

Цвета Стоянова

Община Варна

Мисията на кариерния консултант за качествено образование

13:30 - 14:15

Дискусия