Участници 2024

Информация за участниците Участници в събитието

Детска градина "Иглика"

Детска градина "Иглика"

Варна, България

Детска градина/с яслена група/"Детска радост"

Детска градина/с яслена група/"Детска радост"

Варна, България

Детска градина "Ален мак"със специални групи

Детска градина "Ален мак"със специални групи

Варна, България

Детска градина / с яслена група / "Морска звездица"

Детска градина / с яслена група / "Морска звездица"

Варна, България

Детска градина "Звънче"

Детска градина "Звънче"

Варна, България

Детска градина "Моряче"

Детска градина "Моряче"

Варна, България

Детска градина "Звездичка"

Детска градина "Звездичка"

Варна, България

Детска градина/с яслена група/ "Славейче"

Детска градина/с яслена група/ "Славейче"

Варна, България

Детска градина "Мечо Пух"

Детска градина "Мечо Пух"

Варна, България

Детска градина "Слънчева дъга"

Детска градина "Слънчева дъга"

Варна, България

Детска градина "Успех"

Детска градина "Успех"

Варна, България

Детска градина / с яслена група/ "Лястовичка"

Детска градина / с яслена група/ "Лястовичка"

Варна, България

Детска градина "Детско градче"

Детска градина "Детско градче"

Варна, България

Детска градина  ''Крилатко''

Детска градина ''Крилатко''

Варна, България

Детска градина "Изворче"

Детска градина "Изворче"

Варна, България

Детска градина "Звънче"

Детска градина "Звънче"

Варна, България

Детска градина "Щастливо детство"

Детска градина "Щастливо детство"

Варна, България

Детска градина "Горска приказка"

Детска градина "Горска приказка"

Варна, България

Детска градина "Ал. С. Пушкин"

Детска градина "Ал. С. Пушкин"

Варна, България

Детска градина (с яслена група) "Дружба"

Детска градина (с яслена група) "Дружба"

Варна, България

Детска градина "Теменужка"

Детска градина "Теменужка"

Варна, България

Детска градина "Детски свят"

Детска градина "Детски свят"

Варна, България

Участници: 3

Детска градина "Калина Малина"

Детска градина "Калина Малина"

Варна, България

Детска градина "Светулка"

Детска градина "Светулка"

Варна, България

Детска градина "Златно зрънце"

Детска градина "Златно зрънце"

Варна, България

Детска градина "Незабравка"

Детска градина "Незабравка"

Варна, България

Детска градина "Карамфилче"

Детска градина "Карамфилче"

Варна, България

Детска градина "Ян Бибиян"

Детска градина "Ян Бибиян"

Варна, България

Детска градина "Валентина Терешкова"

Детска градина "Валентина Терешкова"

Варна, България

Детска градина "Гълъбче"

Детска градина "Гълъбче"

Варна, България

Детска градина "Пролет"

Детска градина "Пролет"

Варна, България

 Детска градина "Христо Ботев"

Детска градина "Христо Ботев"

Варна, България

Детска градина /с яслена група/ „Боров кът“

Детска градина /с яслена група/ „Боров кът“

с. Каменар, България

Детска градина /с яслена група/ "Приказка"

Детска градина /с яслена група/ "Приказка"

Варна, България

Детска градина ''Бриз'' (със специални групи)

Детска градина ''Бриз'' (със специални групи)

Варна, България

Детска градина/с яслена група/ "Първи юни"

Детска градина/с яслена група/ "Първи юни"

Варна, България

Детска градина "Пинокио"

Детска градина "Пинокио"

Варна, България

Детска градина "Зорница"

Детска градина "Зорница"

с. Звездица, България

Детска градина (с яслена група) "Палечко"

Детска градина (с яслена група) "Палечко"

Varna, България

Детска градина ( с яслена група) "Ран Босилек"

Детска градина ( с яслена група) "Ран Босилек"

с. Тополи, България

Детска градина "Мир"

Детска градина "Мир"

Варна, България

Детска градина "Българче"

Детска градина "Българче"

Варна, България

Детска градина "Морски свят"

Детска градина "Морски свят"

Варна, България

Детска градина "Синчец"

Детска градина "Синчец"

Варна, България

Детска градина "Ран Босилек"

Детска градина "Ран Босилек"

с.Константиново, България

Детска градина "Чайка" /с яслена група/

Детска градина "Чайка" /с яслена група/

Варна, България

Детска градина "Люляче" с яслена група

Детска градина "Люляче" с яслена група

Варна, България

Детска градина "Д-р Петър Берон"

Детска градина "Д-р Петър Берон"

Варна, България

Детска градина "Слънчо"

Детска градина "Слънчо"

Варна, България

Детска Градина "Пламъче"

Детска Градина "Пламъче"

Варна, България

Детска градина "Европейчета"

Детска градина "Европейчета"

Враца, България

Детска градина (с яслена група) „Делфинче“

Детска градина (с яслена група) „Делфинче“

Варна, България

Детска градина (с яслена група) „Маргаритка”

Детска градина (с яслена група) „Маргаритка”

Варна, България

Детска градина "Детство"

Детска градина "Детство"

с. Мало Конаре, България

Детска Градина № 20 "Мир"

Детска Градина № 20 "Мир"

Стара Загора, България

Детска градина "Слънчо"

Детска градина "Слънчо"

Пазарджик, България

Детска градина № 99 "Брезичка"

Детска градина № 99 "Брезичка"

София, България

ДГ 19 "Славейче" /с яслена група/

ДГ 19 "Славейче" /с яслена група/

Варна, България

Други

ДГ №12 "Ян Бибиян"

ДГ"Морска звездица"

Детска градина "Звездичка"

Морска звездица

Детска градина

ДГ 36 "Морска звездица"

ДГ 20

Детска градина №30 "Синчец"

"Слънчава дъга"

ДГ41"Първи юни"

Детска градина "Морска звездица"

Детска градина "Щастливо детство"

Детска градина "Люляче" с яслена група

ДГ 36 Морска звездица

Детска градина "Звездичка"

Морска звездица

Детска градина №15

ДГ №35

Детска градина "Ален мак"

ДГ 36 "Морска звездица"

ДГ 49 "Боров кът"

ДГ 36 " Морска звездица"

Детска градина (с яслена група) "Палечко"

" Морска звездица"

ДГ Морска звездица

"Морска звездица "

ДГ №7 "Ал. С. Пушкин"

ОУ/Основно училище "Васил Друмев"

ОУ/Основно училище "Васил Друмев"

Варна, България

ПГКМКС/Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи

ПГКМКС/Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи

Варна, България

Основно училище „Георги Сава Раковски“

Основно училище „Георги Сава Раковски“

Варна, България

ПГСАГ /Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски"

ПГСАГ /Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски"

Варна, България

Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски"

Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски"

Варна, България

III ПМГ / Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов"

III ПМГ / Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов"

Варна, България

Основно училище "Черноризец Храбър"

Основно училище "Черноризец Храбър"

Варна, България

Основно училище "Захари Стоянов"

Основно училище "Захари Стоянов"

Варна, България

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - Варна

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - Варна

Варна, България

Основно училище "Стефан Караджа"

Основно училище "Стефан Караджа"

Варна, България

II ОУ/Второ основно училище "Никола Йонков Вапцаров"

II ОУ/Второ основно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Варна, България

Начално училище „Васил Левски“

Начално училище „Васил Левски“

Варна, България

Основно училище "Цар Симеон I"

Основно училище "Цар Симеон I"

Варна, България

ОУ/ Основно училище "Отец Паисий"

ОУ/ Основно училище "Отец Паисий"

Варна, България

ПГТ/Професионална гимназия по туризъм "Професор д-р Асен Златаров"

ПГТ/Професионална гимназия по туризъм "Професор д-р Асен Златаров"

Варна, България

СУ/ Средно училище „Гео Милев“

СУ/ Средно училище „Гео Милев“

Варна, България

ОУ/Основно училище "Панайот Волов"

ОУ/Основно училище "Панайот Волов"

Варна, България

Основно училище "Константин Арабаджиев"

Основно училище "Константин Арабаджиев"

Варна, България

ОУ/ Основно училище "Свети свети Кирил и Методий"

ОУ/ Основно училище "Свети свети Кирил и Методий"

Варна, България

СУ/ Средно училище "Димчо Дебелянов"

СУ/ Средно училище "Димчо Дебелянов"

Варна, България

Основно училище "Свети Иван Рилски"

Основно училище "Свети Иван Рилски"

Варна, България

Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх"

Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх"

Варна, България

Основно училище "Добри Чинтулов"

Основно училище "Добри Чинтулов"

Варна, България

Основно училище "Екзарх Антим I"

Основно училище "Екзарх Антим I"

Пловдив, България

Основно училище "Васил Априлов"

Основно училище "Васил Априлов"

Варна, България

ОУ/ Основно училище "Свети Патриарх Евтимий"

ОУ/ Основно училище "Свети Патриарх Евтимий"

Варна, България

I ЕГ/ Първа езикова гимназия

I ЕГ/ Първа езикова гимназия

Варна, България

СУ/ Средно училище "Елин Пелин"

СУ/ Средно училище "Елин Пелин"

Варна, България

III Основно училище "Ангел Кънчев"

III Основно училище "Ангел Кънчев"

Варна, България

СУ/Средно училище "Пейо Кр. Яворов"

СУ/Средно училище "Пейо Кр. Яворов"

Варна, България

ОУ / Основно училище "Добри Войников"

ОУ / Основно училище "Добри Войников"

с. Каменар, България

Основно училище "Петко Р. Славейков"

Основно училище "Петко Р. Славейков"

Варна, България

IVЕГ/ Четвърта езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри"

IVЕГ/ Четвърта езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри"

Варна, България

Средно училище "Св. Климент Охридски"

Средно училище "Св. Климент Охридски"

Варна, България

ОУ/ Основно училище "Антон Сташимиров"

ОУ/ Основно училище "Антон Сташимиров"

Варна, България

ОУ / Основно училище "Христо Ботев"

ОУ / Основно училище "Христо Ботев"

Варна, България

ОУ/ Основно училище „Капитан Петко войвода“

ОУ/ Основно училище „Капитан Петко войвода“

Варна, България

VII Средно училище "Найден Геров"

VII Средно училище "Найден Геров"

Варна, България

Средно училище " Любен Каравелов"

Средно училище " Любен Каравелов"

Добрич, България

Средно училище с езиково обучение „Ал. С. Пушкин“

Средно училище с езиково обучение „Ал. С. Пушкин“

Варна, България

ПГГСД/Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“

ПГГСД/Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“

Варна, България

Математическа гимназия "Д-р Петър Берон"

Математическа гимназия "Д-р Петър Берон"

Варна, България

Основно училище"Свети Климент Охридски"

Основно училище"Свети Климент Охридски"

с. Константиново, България

Основно училище "Йордан Йовков"

Основно училище "Йордан Йовков"

Варна, България

Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров"

Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров"

Варна, България

Специално училище за ученици с нарушено зрение  „Проф. д-р Иван Шишманов”

Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов”

Варна, България

Първо основно училище "Св. княз Борис І"

Първо основно училище "Св. княз Борис І"

Варна, България

Спортно училище"Георги Бенковски"

Спортно училище"Георги Бенковски"

Варна, България

Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски"

Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски"

Варна, България

ОУ/Основно училище "Стоян Михайловски"

ОУ/Основно училище "Стоян Михайловски"

Варна, България

Основно училище "Иван Вазов"

Основно училище "Иван Вазов"

Варна, България

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и  дървообработване“Христо Ботев“

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване“Христо Ботев“

Пловдив, България

Средно училище „Неофит Бозвели“

Средно училище „Неофит Бозвели“

Варна, България

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“

Плевен, България

Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“

Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“

Хасково, България

Профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски"

Профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски"

Бургас, България

31 СУЧЕМ Иван Вазов

31 СУЧЕМ Иван Вазов

София, България

Eleneion Primary School

Eleneion Primary School

Никозия, Кипър

Основно училище "Васил Левски"

Основно училище "Васил Левски"

с. Караджово, България

IV Основно училище "Кирил Христов"

IV Основно училище "Кирил Христов"

Стара Загора, България

Transylvania College

Transylvania College

Клуж - Напока, Румъния

"Smaranda Gheorghiu" Secondary School

"Smaranda Gheorghiu" Secondary School

Târgoviște, България

IES Campanillas (Malaga)

IES Campanillas (Malaga)

Malaga, Испания

MTÜ Sakala Eragümnaasium

MTÜ Sakala Eragümnaasium

Tallinn, Естония

Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец"

Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец"

Варна, България

ОУ "Васил Левски" с. Караджово, Община Садово

ОУ "Васил Левски" с. Караджово, Община Садово

Караджово, България

Частно средно училище „Аз съм българче“

Частно средно училище „Аз съм българче“

Варна, България

Начално училище "Васил Левски"

Начално училище "Васил Левски"

Варна, България

Други

ОУ “Петко Р. Славейков”

Основно училище "Тома Карджиев"

ОУ "Захари Стоянов "

Второ основно училище "Никола Й. Вапцаров", гр. Варна

ОУ”Отец Паисий” гр.Варна

138.СУЗИЕ

ПГХ и ХВТ

ОбУ "Христо Ботев"

ОУ "Св. Иван Рилски"

31. СУЧЕМ "Иван Вазов"

Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“

ОУ"Свети Иван Рилски"

СУУНЗ

Основно училище "Иван Рилски"

III ОУ "Ангел Кънчев"

Средно училище "Пейо Крачолов Яворов"

IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри"

ОУ " Йордан Йовков"

ОУ "Отец Паисий"

ПГХ и ХВТ

Основно училище „Георги Сава Раковски“

Начално училище "Васил Левски"

ОУ "Свети Иван Рилски"

ОУ Свети Ива Рилски

СУ/ Средно училище "Гео Милев"

ОУ Свети Иван Рилски

Средно училище "Елин Пелин"

СУ

Средно училище "Елин Пелин"

ОУ "Захари Стоянов"

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов"

91. НЕГ ,,Проф. Константин Гълъбов"

ОУ,, Отец Паисий

Начално училище „Васил Левски“

ПГХ и ХВТ

Езикова Гимназия "Гео Милев"

ОУ "Петко Р. Славейков"

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

ОУ "Цар Симеон І"

ОУ”Йордан Йовков”

ОУ"Свети Иван Рилски "

СУЕО "Александър Сергеевич Пушкин"

OУ "Свети Иван Рилски"

ОУ "К. Арабаджиев"

ОУ " Св. Иван Рилски"

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

Варна, България

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Бургас, България

Технически университет - Варна

Технически университет - Варна

Варна, България

Химикотехнологичен и Металургичен Университет

Химикотехнологичен и Металургичен Университет

София, България

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Варна, България

Икономически университет - Варна

Икономически университет - Варна

Варна, България

Участници: 1

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“

Варна, България

Великотърновски университет " Св. Св. Кирил и Методий"

Великотърновски университет " Св. Св. Кирил и Методий"

Велико Търново, България

Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech - UPC

Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech - UPC

Барселона, Испания

University of Szczecin

University of Szczecin

Szczecin, Полша

Висше Училище по Мениджмънт

Висше Училище по Мениджмънт

Варна, България

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Университет по библиотекознание и информационни технологии

София, България

Satakunta University of Applied Sciences

Satakunta University of Applied Sciences

Pori, Финландия

Тракийски университет – Стара Загора

Тракийски университет – Стара Загора

Стара Загора, България

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Русе, България

Други

Иконимически университет-Варна

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Център за подкрепа за личностно развитие - Логопедичен център

Център за подкрепа за личностно развитие - Логопедичен център

Варна, България

European Schoolnet

European Schoolnet

Brussels, Белгия

ЦПЛР - ЦКО - Варна/Център за подкрепа за личностно развитие - Център за кариерно ориентиране - Варна

ЦПЛР - ЦКО - Варна/Център за подкрепа за личностно развитие - Център за кариерно ориентиране - Варна

Варна, България

Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс

Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс

Варна, България

Център за подкрепа за личностно развитие - Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник"

Център за подкрепа за личностно развитие - Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник"

Варна, България

ЦПЛР СО/Център за подкрепа за личностно развитие средношколско общежитие"Михаил Колони"

ЦПЛР СО/Център за подкрепа за личностно развитие средношколско общежитие"Михаил Колони"

Варна, България

ЦЕРН - Европейска Организация за Ядрени Изследвания

ЦЕРН - Европейска Организация за Ядрени Изследвания

Женева, Швейцария

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- Варна

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- Варна

Варна, България

Национално сдружение на общините в Република България

Национално сдружение на общините в Република България

София, България

Център за специална образователна подкрепа - гр. Варна

Център за специална образователна подкрепа - гр. Варна

Варна, България

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с дисфазии в развитието и хиперкинетично разстройство на поведението Прегръдка

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с дисфазии в развитието и хиперкинетично разстройство на поведението Прегръдка

Варна, България

Детски истории - Обединена терапевтична практика

Детски истории - Обединена терапевтична практика

София, България

Учим с Тони и говорим с Цвети

Учим с Тони и говорим с Цвети

Варна, България

Фондация за модерно образование

Фондация за модерно образование

София 1164, България

Център за деца със специални потребности "Пламък"

Център за деца със специални потребности "Пламък"

Варна, България

МОС Роботикс

МОС Роботикс

Варна, България

"Медикал импекс“ ООД

"Медикал импекс“ ООД

Варна, България

Община Варна

Община Варна

Варна, България

Център за творческо обучение

Център за творческо обучение

Варна, България

Община Омуртаг

Община Омуртаг

Омуртаг, България

Образователен портал “Училища.bg“

Образователен портал “Училища.bg“

София, България

Консулт Девелопмент ЕООД

Консулт Девелопмент ЕООД

Велико Търново, България

Съюз на математиците в България, секция Варна

Съюз на математиците в България, секция Варна

Варна, България

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

София, България

Община Стара Загора

Община Стара Загора

Стара Загора, България

Център за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора

Център за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора

Стара Загора, България

Община Пазарджик

Община Пазарджик

Пазарджик, България

Сдружение Асоциация за международно обществено развитие

Сдружение Асоциация за международно обществено развитие

София, България

Сдружение на директорите в средното образование в Република България

Сдружение на директорите в средното образование в Република България

София, България

РААБЕ България EООД

РААБЕ България EООД

София, България

Бюро Преводи Варна

Бюро Преводи Варна

Варна, България

Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

София, България

Синдикат на българските учители

Синдикат на българските учители

София, България

Регионално управление на образованието

Регионално управление на образованието

Варна, България

Регионално управление на образованието

Регионално управление на образованието

София, България

Община Варна

Община Варна

Варна, България

Министерство на образованието и науката

Министерство на образованието и науката

София, България

Cluj-Napoca Municipality

Cluj-Napoca Municipality

Cluj-Napoca, Румъния

Smart Varna

Smart Varna

Варна, България

Регионална библиотека Пенчо Славейков

Регионална библиотека Пенчо Славейков

Варна, България

Карин дом

Карин дом

Варна, България

Община Силистра

Община Силистра

Силистра, България

Фънтазия Интернешънал ЕООД

Фънтазия Интернешънал ЕООД

Варна, България

Tempus 2000 Ltd

Tempus 2000 Ltd

Варна, България

ИКТ Клъстер - Варна

ИКТ Клъстер - Варна

Варна, България

Регионално управление на образованието – Благоевград

Регионално управление на образованието – Благоевград

Благоевград, България

Фондация БиоМед-Варна

Фондация БиоМед-Варна

Варна, България

Prepodavame.bg

Prepodavame.bg

Столична, България

"Образование без раници" и Кан Академия

"Образование без раници" и Кан Академия

София, България

Сдружение "Агенция за социално развитие Вижън"

Сдружение "Агенция за социално развитие Вижън"

Варна, България

Сдружение с нестопанска цел Сподели и Вдъхнови

Сдружение с нестопанска цел Сподели и Вдъхнови

Варна, България

Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс

Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс

Варна, България

Регионално управление на образованието - Бургас

Регионално управление на образованието - Бургас

Бургас, България

Други

Municipality of Varna

Игриказки ООД

Център за специална образователна подкрепа

Игриказки

ЦСОП -Варна

Център за деца "На игра"

ИМБ - БАН; 199 ОУ "Св. Ап. Йоан Богослов"

Община Варна