АКЦЕНТИ И ИЗВОДИ

от Третия международен образователен форум “Иновативната образователна среда през призмата на емоционалната интелигентност и изкуствения интелект -посоки и предизвикателства”

В периода 31.08.- 01.09.2023г. се проведе Третият международен образователен форум „Иновативната образователна среда през призмата на емоционалната интелигентност и изкуствения интелект - посоки и предизвикателства“, организиран от Община Варна в партньорство с Министерството на образованието и науката и Националното сдружение на Общините в Република България. Събитието се проведе в хибриден формат, включиха се над 170 структури и институции, с 313 представители от 9 държави.

Във форума взеха участие Министърът на образованието, депутати, кметът на Варна, работодателски организации и синдикати в сферата на образованието, ръководители и педагогически специалисти от детски градини и училища, ректори и представители на академичната общност.

Водени от разбирането за необходими съвместни междуинституционални действия, участниците се обединиха около следните основни изводи и заявиха готовност за провеждане на съвместни срещи за постигане на договорености и разработване на конкретни дейности и мерки:

  • Изграждане на позитивна образователна среда, насочена към развиване на силните страни на учениците и емоционалната им интелигентност; Въвеждане на модели за позитивно образование, насочени към развитие на социалната и емоционална компетентност и благополучие на образователната общност.
  • Активно използване на изградените STEM центрове в училищна среда; Издаване на всяко тримесечие бюлетин за иновативни образователни практики, СТЕАМ, интердисциплинарни, кариерно развитие. Разширяване и популяризиране на работещи практики за взаимодействие между педагогическите специалисти и родителските общности.
  •  Необходимост от мерки и препоръки за ефективно партньорство между бизнес, образование и наука. Обединени усилия на държавната и местна власт, академичната общност и образователните институции за насърчаване правилното използване на изкуствения интелект и социално-емоционалното учене. Очертаване на рамка за ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ Варна 2023 ОБЩИНА ВАРНА гр. Варна, бул. „Осми приморски полк”43, тел. +35952/ 820 187 www.varna.bg прилагането на изкуствения интелект в образованието, съобразена с изискванията на UNESCO и ЕС.
  • Преосмисляне системата за оценяване.
  • Провеждане на национален диалог за нови процедури за избор на профили и професии в училищата.
  • Реализиране в практиката на понятията „иновативна образователна среда“, „социално и емоционално обучение“ и „изкуствен интелект“ - трите измерения на Образование 5.0 за постигане качествено ново ниво в образователната система.