Видеа 2023

Видеа

Лилия Христова - Директор дирекция Образование и младежки дейности
Иван Портних - Кмет на град Варна

Форум Община Варна

ПРОФ ГАЛИН ЦОКОВ - МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Емил Радев - Евродепутат
Красимир Вълчев - Народен представител в Народното събрание и председател на комисията по образовани
Андрияна Андреева - Областен управител
Янка Такева –председател на Синдиката на българските учители
Проф. д-р Евгени Станимиров - Ректор на Икономически университет - Варна
ИНОВАТИВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ИИ | Ден 1
ИНОВАТИВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ИИ | Ден 2
Ден 1 - Акценти от трети международен образователен форум - Варна
Ден 2 - Акценти от трети международен образователен форум - Варна