Панелисти 2021

График Панелисти

Dr Agueda Gras-Velazquez

Dr Agueda Gras-Velazquez (Началник на отдел „Научно образование“ Европейска училищна мрежа)

European Schoolnet

Тема Подпомагане на учителите за подготовка на учениците за професионално развитие

Д-р Агеда Грас Веласкес (астрофизик / мениджър) е ръководител на научната програма на Европейска училищна мрежа (EUN). Като ръководител на отдела за научно образование в EUN, тя ръководи координацията на всички STEM проекти, в които EUN участва.

11:05 - 11:25 (2021-06-09)

Мариана Банчева

Мариана Банчева (Експерт, ръководител образователни политики НАРУ)

Тема Предизвикатества пред обучението в ОРЕС

Мариана Банчева е магистър по психология. Експерт в сферата на образованието повече от 20 години. Провежда обучения, изготвя експертни анализи, консултира училища и училищни екипи. Има разработени програми за обучение в сферата на проектно-базираното обучение и иновации в училищата.

09:00 - 09:20 (2021-06-09)

Анелия Бодичева

Анелия Бодичева (Директор, ДГ "Изворче" - Варна)

Детска градина "Изворче"

Тема Дигитализация на управленския процес в детската градина

Mагистър по „Управление на образованието“, с над 20-годишен опит в системата на предучилищното и училищното образование. Като директор на детска градина „Изворче“, активно работя за модернизиране и оптимизиране на процесите в детската градина, включително по посока дигитализация на управлението.

13:50 - 14:10 (2021-06-10)

Деан Василев

Деан Василев (Директор ПГИ "Д-р Иван Богоров")

Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров"

Тема Приложение на дигиталните технологии в работата по проекти свързани с екопредприемачество и STEAM

Магистър по икономика и информатика. Ностел на награди: "Млад учител за 2017" на община Варна , "Млад учител на България за 2019 г." от Синдиката на българските учители и почетно отличие "Неофит Рилски за 2019 г." Автор на нубликации и помагала в сферата на приложната информатика и маркетинга.

14:50 - 15:00 (0000-00-00)

д-р Катерина Василева

д-р Катерина Василева (Директор, Основно училище "Екзарх Антим I" - Пловдив)

Основно училище "Екзарх Антим I"

Тема Организация и управление на ОРЕС - начален и прогимназиален етап

Директор на Основно училище „Екзарх Антим I“, Пловдив. Доктор по професионално направление Теория и управление на образованието с 16 годишен опит в мениджмънта на образователна институция. Хоноруван преподавател в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Обучител на педагогически специалисти.

09:20 - 09:35 (2021-06-09)

Елена Гаданчева

Елена Гаданчева (Директор, ДГ (с яслена група) "Дружба"- Варна)

Детска градина (с яслена група) "Дружба"

Тема STEM - Модел на педагогическо взаимодействие в детската градина – за традициите и дигиталните ресурси

Магистър „Предучилищна педагогика“ в Шуменски университет и ІІ ПКС.Носител на отличия и награди - Награда „Варна“ 2009 за иновативни подходи и образователни стратегии, награда на СБУ - Учител на годината;Почетно отличие„Неофит Рилски“ за цялостна високопрофесионална дейност.Външен инспектор към НИО.

09:45 - 10:00 (2021-06-10)

Жечка Георгиева

Жечка Георгиева (Директор Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски")

Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски"

Тема Дигитализацията и предизвикателствата пред професионалното образование

Жечка Георгиева е магистър по Икономика. Директор на Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски". Притежава Първа професионално квалификационна степен. Публикации в сферата на интерактивното и иновативното обучение по икономически дисциплини.

13:30 - 13:40 (2021-06-09)

Мария Георгиева

Мария Георгиева (Директор ПГГСД "Николай Хайтов"-Варна)

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“

Тема Иновациите – пресечна точка на училище и бизнес

Директор е на гимназията от 1994г, където през 1998г. се въвежда модулна, а през 2016г. дуална форма на обучение. През 2007г. е номинирана за директор на годината и получава награда от МОН „Св. Иван Рилски“.През 2016г. учителският колектив на гимназията получава „Награда Варна“.

14:00 - 14:10 (2021-06-09)

Елена Валериева Гермогенова

Елена Валериева Гермогенова (Директор, Академическая гимназия № 56 Санкт-Петербурга)

Тема Нови начини за подкрепа и помощ за семейства на ученици в предучилищното образование

Руководитель Дошкольного отделения «Академическая гимназия 56» Санкт-Петербурга, эксперт общественных организаций, коуч PCC, ментор, психолог, тренер, председатель комиссии отделения дополнительного образования Центра непрерывного образования и инноваций.

10:45 - 11:05 (2021-06-10)

Теодора Дачева

Теодора Дачева (Заместник изпълнителен директор НСОРБ)

Национално сдружение на общините в Република България

Тема Политики за повишаване обхвата на децата в предучилищното образование

Очаквайте скоро

14:10 - 14:30 (2021-06-10)

Свежина Димитрова

Свежина Димитрова (Директор на народна астрономическа обсерватория и планетариум - Варна)

Център за подкрепа за личностно развитие - Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник"

Тема СТЕМ среда в Народна астрономическа обсерватория и планетариум

Магистър "Физика и Химия" и "Управление на образованието". Председател на Съвета на директорите на астрономическите обсерватории. Организационен координатор на програми за учители в ЦЕРН, посланик на Scientix. Организира майсторски класове и обучения по физика и астрономия за учители и студенти.

10:25 - 10:45 (2021-06-09)

Павел Димов

Павел Димов (Директор МОС Роботикс - Варна)

МОС Роботикс

Тема Очаквайте скоро

Съосновател на МОС Консулт, имос Сървис и МОС Роботикс, Павел Димов е изпълнителен директор на фирмата с повече от 15 години опит в автоматизацията на мебелната индустрия.Портфолиото от компании е фокусирано върху софтуерни продукти,машини,автоматизация и роботика в мебелния сектор на световен мащаб

14:10 - 14:20 (2021-06-09)

Петя Евтимова

Петя Евтимова (Председател на борда на Фондация за модерно образование)

Фондация за модерно образование

Тема Предизвикателства пред професионалното образование

Юрист и експерт в управление на образованието. Заместник-министър на образованието и науката (2010-2013) и заместник-министър на труда и социалната политика (2014). Ръководител на българо-швейцарския проект ДОМИНО, въвел дуалното професионално образование в България (2015 – 2019).

13:40 - 13:50 (2021-06-09)

Зорница Захариева

Зорница Захариева (Мениджър планиране на ресурси и бюджетиране на сектор МО)

ЦЕРН - Европейска Организация за Ядрени Изследвания

Тема STEM програми за обучение и предоставени възможности за български ученици и учители в ЦЕРН

Магистър Инд. Инженерство и Компютърни науки. 2002 започва работа в ЦЕРН; ръковиди екип от инженери в областта на Системи за Управление на Ускорители в продължение на 15 г. Сега отговаря за планиране на ресурсите на сектор МО. Организатор, лектор и координатор на STEM програми за България в ЦЕРН.

10:45 - 11:05 (2021-06-09)

Ас. Антонина Иванова

Ас. Антонина Иванова (Асистент ВСУ „Черноризец Храбър“)

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“

Тема Резултати, роля и въздействие на дисциплината ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Ас. Антонина Иванова работи в катедра „Информатика“ на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Член е на екипа на дисциплината „Дигитални трансформации“. Научните й интереси са в областта на автоматизацията на бизнес процеси, социално мрежови анализ, интердисциплинарни изследвания и др.

10:35 - 10:55 (2021-06-08)

Весела Иванова

Весела Иванова (Директор, ПГЧЕ "Васил Левски" - Бургас)

Тема Предизвикателства при управлението и контрола на образователния процес в гимназия за чужди езици "Васил Левски" в дигитална среда

Магистър по български език и литература в средното училище с II ПКС.От 2010 г. директор на Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ –Бургас. Като съвременен и модерен директор се стреми да бъде лидер и мениджър от нов тип.Областен председател на СРСНПБ - Област Бургас.

09:35 - 09:55 (2021-06-09)

Зухран Кадиева

Зухран Кадиева (Експерт "Международен маркетинг и реклама" Технически университет - Варна)

Технически университет - Варна

Тема Образование без граници

Образование: висше, ОКС"магистър", спец. Право и ОКС"магистър", спец. Българска филология. От 2012 работя в ТУ-Варна като експерт "Международен маркетинг и реклама". Към момента съм и докторант - спец. "Организация и управление на производството (индустрията) в ПН 5.13. Общо инженерство

11:45 - 12:05 (2021-06-08)

Проф. д-р Калин Калинов

Проф. д-р Калин Калинов (Заместник-началник по учебната и научната част, ВВМУ-Варна)

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

Тема Интернационализация на морското образование. Опция или необходимост?

Капитан I ранг проф. д-р Калин Спасов Калинов е един от заместник началниците на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". Професор е в професионално направление 3.7 "Администрация и управление".

11:05 - 11:25 (2021-06-08)

Проф. д-р Димитрина Каменова

Проф. д-р Димитрина Каменова (Директор на Департамент за модерно образование)

Тема Иновационна компетентност в дигитална среда

Главен редактор на международно списание „Педагогика и образователен мениджмънт”. Организира Майсторски класове у нас и чужбина по проблеми в образованието и мениджмънта, за придобиване на педагогическа правоспособност и курсове за учители и мениджъри за лидерство в образованието.

13:30 - 13:50 (2021-06-10)

доц. д-р инж. Милена Карова

доц. д-р инж. Милена Карова (Зам. декан на Факултет по ИТА, Технически университет - Варна)

Технически университет - Варна

Тема Роботиката и изкуственият интелект – предпоставка за модерна работна среда

Доцент, доктор в Технически Университет Варна, катедра "Компютърни науки и технологии", с над 30 годишен опит в преподаване на студенти. Научните ми интереси са в областта на Изкуствения интелект (Генетични Алгоритми и Машинно Обучение), Взаимодействие Човек-Компютър, Роботика и др.

13:30 - 13:50 (2021-06-08)

Елена Георгиева Кенарова

Елена Георгиева Кенарова (Началник отдел „Образование“ в дирекция „Образование и младежки дейности“)

Община Варна

Тема Очаквайте скоро

Очаквайте скоро

д-р Елена Колева Ковачева

д-р Елена Колева Ковачева (Преподавател ИТ, Технически университет - Варна)

Технически университет - Варна

Тема Облак технологиите-средство за реализиране на съвременни модели за управление на образователните институции

Доктор по методика на обучението по математика и информатика. Лектор на обучения на учители за повишаване на дигиталните умения във връзка с организирането на процес на обучение и управление в електронна среда.

10:25 - 10:45 (2021-06-10)

Анна Константинова

Анна Константинова (Директор, ДГ "Валентина Терешкова" - Варна)

Детска градина "Валентина Терешкова"

Тема Проектно обучение в детската градина - възможности за педагогическо сътрудничество и работа в дигитална среда

Директор на Детска градина „Валентина Терешкова“. Магистър предучилищна педагогика,Магистър управление на образованието. Първа професионалнo-квалификационна степен. Публикации относно модели на взаимодействие между съвременната детска градина и семейството.Носител на отличия на РУО на МОН

09:15 - 09:30 (2021-06-10)

инж.Константин Костадинов

инж.Константин Костадинов (Директор ПГВАД “Христо Ботев“-Пловдив)

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване“Христо Ботев“

Тема Дуалното обучение в професията "Тапицер"

Започнах работа в ‘Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура Христо Ботев’ през есента на 1998 г. като заместник-директор по производствените въпроси. От юли 2009 г. досега съм директор на гимназията. Член съм на Консултативния комитет към МОН.

13:50 - 14:00 (2021-06-09)

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев (Директор ЦИПНИКТ, Икономически университет - Варна)

Икономически университет - Варна

Тема Предизвикателства и решения за дигиталната трансформация във висшите училища

Преподавател в катедра "Информатика" и директор на ЦИПНИКТ. Има пряко участие като програмист, проектант или ръководител на софтуерни проекти за регистър публикации на академичния състав, регистър отчети, система за документооборот, кандидатстудентски прием, тестов център и др.

09:40 - 09:55 (2021-06-08)

Проф. д.т.н. Андон Димитров Лазаров

Проф. д.т.н. Андон Димитров Лазаров (Професор в катедра "Информационни технологии" ВВМУ-Варна)

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

Тема Мястото и ролята на имулационните софтуерни продукти за практическо обучение в условия на извънредни обстоятелства

Проф. д.т.н. Андон Лазаров е преподавател във ВВМУ Н. Вапцаров по информационни и комуникационни технологии. Научните интереси са в областта на апертурния синтез, а публикациите в списания, индексирани в Scopus и Web of Science. Той е международен редактор и рецензент.

09:55 - 10:15 (2021-06-08)

Илонка Лилянова

Илонка Лилянова (Катедра „Теоретична и измервателна техника“,Технически университет - Варна)

Технически университет - Варна

Тема Иновативни подходи в обучението по инженерни дисциплини

Доцент по електротехника; Ръководител катедра по теоретична и измервателна електротехника; Преподавател с над 30-годишен стаж. Интересува се от прилагането на иновативни подходи в преподаването. ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ilonka-Lilyanova

10:15 - 10:35 (2021-06-08)

Николинка Ленинова Личева

Николинка Ленинова Личева (Старши учител Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“-Плевен)

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“

Тема Работа със специализиран софтуер в областта на хотелиерството - CLOCK Evolution

Старши учител по професионална подготовка в направление Туризъм – хотелиерство, ресторантьорство, специализиран софтуер. 24 години опит в професионалното образование и обучение.

14:30 - 14:40 (2021-06-09)

Параскева Люцканова

Параскева Люцканова (Директор, ДГ (с яслена група) „Маргаритка” - Варна)

Детска градина (с яслена група) „Маргаритка”

Тема Дигитализация на управленския процес в детската градина

Директор на детска градина "Маргаритка". Магистър по предучилищна педагогика, Магистър управление на образованието, Първа квалификационна степен. Интереси в областта на модернизацията и дигитализацията на управленските процеси в образователната институция.

13:50 - 14:10 (2021-06-10)

Проф. Иван Мерджанов

Проф. Иван Мерджанов (Директор на Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, МУ)

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Тема Международен проект за интерактивно онлайн-обучение на медицински специалисти по английски и немски език HELP2 – HEalthcare Language Learning Programme по програма ERASMUS +

Германист, доктор и професор по педагогика на електронното обучение. Ръководител на Центъра по електронно и дистанционно обучение на МУ-Варна.

11:25 - 11:45 (2021-06-08)

Красимира Михайлова

Красимира Михайлова (Директор, ДГ (с яслена група) „Делфинче“ - Варна)

Детска градина (с яслена група) „Делфинче“

Тема Взаимодействието с родители, като форма на работа в дигитална среда

Директор на Детска градина „Делфинче“. Магистър предучилищна педагогика,Магистър управление на образованието. Първа професионалнo-квалификационна степен. Публикации относно модели на устойчиво взаимодействие между детска градина и семейството. Носител на отличия на МОН.

11:05 - 11:25 (2021-06-10)

доц. д-р Галина Момчева

доц. д-р Галина Момчева (Ръководител катедра "Информатика")

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“

Тема Новаторски ИИ-свързани кариери в биомедицината и здравеопазването. Модернизация в създаването на магистърски програми.

Тема Иновативни STEAM инициативи и практики

Научни интереси в областта на: Програмиране и алгоритми, Извличане на знания от данни, Машинно самоообучение, UI-UX, Компютърно зрение, STEM. Съ-основател и съ-управляващ на интердисциплинарна и междууниверситетска научноизследователската и предприемаческа екосистема BioMed-Varna (2019)

11:45 - 12:00 (2021-06-09)

13:50 - 14:10 (2021-06-08)

инж. Людмила Начева

инж. Людмила Начева (Директор ПГТМД/Професионална гимназия по текстил и моден дизайн)

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - Варна

Тема Обучението по професионална подготовка в условията на ОРЕС

Машинен инженер, магистър по Техника и технология на текстила и облеклото. Директор на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн-гр.Варна. Преподава учебни дисциплини от професионална подготовка в сферата на шевното производство. Хоноруван преподавател във ВСУ"Черноризец Храбър".

14:20 - 14:30 (2021-06-09)

Рада Филипова Николова

Рада Филипова Николова (Директор, Детска градина "Гълъбче")

Детска градина "Гълъбче"

Тема STEM в нашата детска градина

Предучилищна педагогика - магистър. Първа ПКС. Директор с 22 години стаж

14:30 - 14:50 (2021-06-10)

Проф. д-р Румяна Папанчева

Проф. д-р Румяна Папанчева (Ръководител катедра)

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Тема Динамичен модел и STEM подход в детската градина

Проф. д-р Румяна Папанчева работи в университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр.Бургас. Научните й интереси са в областта на обучение в богата на технологии среда,съвременни педагогически методи и подходи. Разработва и прилага модел „Динамична класна стая“.

09:00 - 09:15 (0000-00-00)

Проф. д-р Румяна Папанчева

Проф. д-р Румяна Папанчева (Ръководител катедра ПМО, Университет "Проф. д-р Асен Златаров"- Бургас)

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Тема STEM в образованието – практически умения и методически решения

Проф. д-р Румяна Папанчева работи в университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр.Бургас. Научните й интереси са в областта на обучение в богата на технологии среда,съвременни педагогически методи и подходи. Разработва и прилага модел „Динамична класна стая“.

11:25 - 11:45 (2021-06-09)

доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец

доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец (Декан на Архитектурен факултет ВСУ „Черноризец Храбър“)

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“

Тема Партньорството като подход във висшето образование (реализация за архитекти, инженери, дизайнери и хореографи)

Декан на Архитектурен факултет във ВСУ "Черноризец Храбър". Специалист в областта на материалознанието, изпитването и изследването на материалите с повече от 20 години опит в научната и преподавателската дейност. Работи по национални и международни проекти.

12:05 - 12:20 (2021-06-08)

Марчела Петрова

Марчела Петрова (Директор, Детска градина "Иглика")

ДГ "Иглика"

Тема Медиация в предучилищното образование - иновативни практики

Марчела Кирилова Петрова - педагог и психолог. Директор на детска градина "Иглика". Магистър "Предучилищна педагогика", “Психология“ ,„Специална педагогика“, „Бизнес администрация и мениджмънт“. Има интереси, насочени към медиацията във връзка с емоционалната интелигентност в детска възраст.

09:30 - 09:45 (2021-06-10)

Галина Попова

Галина Попова (Старши учител, Детска градина "Българче")

Детска градина "Българче"

Тема Място на дистанционното обучение в предучилищна възраст. Форми и методи на работата. Сътрудничество с родителите.

Магистър Предучилищна педагогика. Активно работещ по Иновативни проекти и съвременни образователни стратегии.

11:45 - 12:00 (2021-06-10)

Жана Тенева

Жана Тенева (Учител, Детска градина "Българче")

Детска градина "Българче"

Тема Организация на обучението STEM STE/A/M в предучилищна възраст: Методи, средства, резултати.

Бакалавър – предучилищна педагогика , съвременен учител, стремящ се към усъвършенстване на дигитални умения и организиране на игровия процес в духа на STEM.

10:00 - 10:15 (2021-06-10)

Мария Узунова

Мария Узунова (Директор, Детска градина "Слънчо")

Детска градина "Слънчо"

Тема Дистанционното обучение- дейност насочена към подобряване качеството и достъпността на предучилищното образование

Директор на детска градина „Слънчо“.Придобила 4 магистратури, включително и Мениджър в образованието в междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието „ИНТЕРАУЛА“ в СУ „Св. Климент Охридски“.С над 20 години управленски и ръководен стаж. Носител на награда „Неофит Рилски“ на МОН за 2020г.

11:25 - 11:45 (2021-06-10)

Недрет Ружди Касим, ПГДС

Недрет Ружди Касим, ПГДС "Цар Иван Асен II" - гр. Хасково (Учител)

Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“

Тема Стимулиране на креативното мислене и постиженията на учениците чрез иновации

Учител по професионално обучение в направление „Горско и ловно стопанство“. Учител по биология и химия- ПГДС”Цар Иван Асен ІІ” - гр.Хасково. Лесотехнически университет- гр.София Инженер- лесовъд. ПУ ”Паисий Хилендарски”-гр.Пловдив Учител по биология и химия

14:40 - 14:50 (2021-06-09)

Елисавета Якимова

Елисавета Якимова (Регионален директор ЦТО - Варна)

Център за творческо обучение

Тема Дигитален скок в българското образование

Ръководител на Център за творческо обучение в гр. Варна. Тя е сертифициран Google трейнър, обучител на учители и консултант по внедряването на образователни технологии и иновации.

09:55 - 10:15 (2021-06-09)