Програма 2021

Данни за графика График на събитието

09:00 - 09:30

Регистрация

09:00 - 09:30

Регистрация

09:20 - 10:15

Официално откриване на форума

09:20 - 10:15

Официално откриване на форума

09:40 - 10:55

Панел 1: Иновативни техники в обучението по информационни технологии. Дигитална организация на учебния процес.

доц. д-р Иван Куюмджиев
Модератор

доц. д-р Иван Куюмджиев

09:40 - 09:55
доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев

Икономически университет - Варна

Предизвикателства и решения за дигиталната трансформация във висшите училища

09:55 - 10:15
Проф. д.т.н. Андон Димитров Лазаров

Проф. д.т.н. Андон Димитров Лазаров

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

Мястото и ролята на имулационните софтуерни продукти за практическо обучение в условия на извънредни обстоятелства

10:10 - 15:45

ДЕН 1: „НОВАТА ФИЛОСОФИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“

10:15 - 11:40

Панел 1: „Новата философия в управлението на образованието“

10:15 - 11:45

Панел 1: „Новата философия в управлението на образованието“

10:15 - 15:45

ДЕН 1: „НОВАТА ФИЛОСОФИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“

Антоанета Иванова Хинева
Модератор

Антоанета Иванова Хинева

10:15 - 10:35
Илонка Лилянова

Илонка Лилянова

Технически университет - Варна

Иновативни подходи в обучението по инженерни дисциплини

10:35 - 10:55
Ас. Антонина Иванова

Ас. Антонина Иванова

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“

Резултати, роля и въздействие на дисциплината ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

10:55 - 11:05

Почивка

11:05 - 12:20

Панел 2: Иновативни модели за партньорство и образование.

Проф. д-р Калин Калинов
Модератор

Проф. д-р Калин Калинов

11:05 - 11:25
Проф. д-р Калин Калинов

Проф. д-р Калин Калинов

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

Интернационализация на морското образование. Опция или необходимост?

11:45 - 12:30

Дискусия

11:45 - 12:05
Зухран Кадиева

Зухран Кадиева

Технически университет - Варна

Образование без граници

12:05 - 12:20
доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец

доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“

Партньорството като подход във висшето образование (реализация за архитекти, инженери, дизайнери и хореографи)

12:20 - 12:40

Дискусия

12:30 - 13:30

Почивка

12:40 - 13:30

Обедна почивка

13:30 - 15:00

Панел 2: „Новата философия в образователния процес“

13:30 - 15:00

Модернизация на висшето образование

Милена Карова
Модератор

Милена Карова

13:30 - 13:50
доц. д-р инж. Милена Карова

доц. д-р инж. Милена Карова

Технически университет - Варна

Роботиката и изкуственият интелект – предпоставка за модерна работна среда

13:50 - 14:10
15:00 - 15:45

Въпроси и отговори. Закриване на първия ден от форума.

15:00 - 15:45

Дискусия и обобщаване на първия ден

09:00 - 10:15

Панел 1: Предизвикателства при управлението и контрола на процесите в образователната институция в дигитална среда.

09:20 - 09:35
д-р Катерина Василева

д-р Катерина Василева

Основно училище "Екзарх Антим I"

Организация и управление на ОРЕС - начален и прогимназиален етап

09:30 - 09:50

„СПЕЦИФИКА НА ПОКОЛЕНИЯТА“

09:55 - 10:15
Елисавета Якимова

Елисавета Якимова

Център за творческо обучение

Дигитален скок в българското образование

10:15 - 10:25

Почивка

10:25 - 12:00

Панел 2: Обучението в STEM/STE(A)M среда.

10:25 - 10:45
Свежина Димитрова

Свежина Димитрова

Център за подкрепа за личностно развитие - Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник"

СТЕМ среда в Народна астрономическа обсерватория и планетариум

10:45 - 11:05
Зорница Захариева

Зорница Захариева

ЦЕРН - Европейска Организация за Ядрени Изследвания

STEM програми за обучение и предоставени възможности за български ученици и учители в ЦЕРН

11:25 - 11:45
Проф. д-р Румяна Папанчева

Проф. д-р Румяна Папанчева

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

STEM в образованието – практически умения и методически решения

11:45 - 12:00
доц. д-р Галина Момчева

доц. д-р Галина Момчева

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“

Иновативни STEAM инициативи и практики

12:00 - 12:20

Дискусия

12:20 - 13:30

Обедна почивка

13:30 - 15:00

Панел 3: Дигитализацията и предизвикателствата пред професионалното образование

13:30 - 13:40
Жечка Георгиева

Жечка Георгиева

Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски"

Дигитализацията и предизвикателствата пред професионалното образование

13:40 - 13:50
Петя Евтимова

Петя Евтимова

Фондация за модерно образование

Предизвикателства пред професионалното образование

13:50 - 14:00
инж.Константин Костадинов

инж.Константин Костадинов

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване“Христо Ботев“

Дуалното обучение в професията "Тапицер"

14:00 - 14:10
Мария Георгиева

Мария Георгиева

ПГГСД/Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“

Иновациите – пресечна точка на училище и бизнес

14:10 - 14:20
Павел Димов

Павел Димов

МОС Роботикс

Очаквайте скоро

14:20 - 14:30
инж. Людмила Начева

инж. Людмила Начева

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - Варна

Обучението по професионална подготовка в условията на ОРЕС

14:30 - 14:40
Николинка Ленинова Личева

Николинка Ленинова Личева

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“

Работа със специализиран софтуер в областта на хотелиерството - CLOCK Evolution

14:40 - 14:50
Недрет Ружди Касим, ПГДС

Недрет Ружди Касим, ПГДС "Цар Иван Асен II" - гр. Хасково

Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“

Стимулиране на креативното мислене и постиженията на учениците чрез иновации

15:00 - 16:00

Въпроси и отговори. Закриване на втория ден от форума.

09:00 - 10:15

Панел 1: Организация на обучението STEM в предучилищна възраст: методи, средства, резултати. Иновации.

Проф. д-р Румяна Папанчева
Модератор

Проф. д-р Румяна Папанчева

09:30 - 09:45
10:15 - 10:25

Почивка

10:25 - 12:00

Панел 2: Място на дистанционното обучение в предучилищна възраст. Форми и методи на работа. Сътрудничество с родителите.

д-р Елена Колева Ковачева
Модератор

д-р Елена Колева Ковачева

11:05 - 11:25
Красимира Михайлова

Красимира Михайлова

Детска градина (с яслена група) „Делфинче“

Взаимодействието с родители, като форма на работа в дигитална среда

12:00 - 12:20

Дискусия

12:20 - 13:30

Обедна почивка

13:30 - 15:00

Панел 3: Дигитализация на управленските процеси в детската градина. Практики

д-р Елена Колева Ковачева
Модератор

д-р Елена Колева Ковачева

13:30 - 13:50
13:50 - 14:10
Параскева Люцканова

Параскева Люцканова

Детска градина (с яслена група) „Маргаритка”

Дигитализация на управленския процес в детската градина

13:50 - 14:10
Анелия Бодичева

Анелия Бодичева

Детска градина "Изворче"

Дигитализация на управленския процес в детската градина

14:10 - 14:30
Теодора Дачева

Теодора Дачева

Национално сдружение на общините в Република България

Политики за повишаване обхвата на децата в предучилищното образование

14:30 - 14:50
Рада Филипова Николова

Рада Филипова Николова

Детска градина "Гълъбче"

STEM в нашата детска градина

15:00 - 16:15

Въпроси и отговори. Официално закриване на форума.