Панелисти 2022

График Панелисти

Simona Baciu

Simona Baciu (President & Founder)

Transylvania College

Тема Well-Being in schools in a digital era; Create a culture of belonging

Founder at The Teacher Within and Happy Teachers for Romania, President and Founder at Transylvania College, International educator, consultant for the improvement of global education. Simona Baciu is a trailblazer in education, the founder and president of Transylvania College.

15:35 - 15:55 (2022-09-07)

Maciej Czaplewski

Maciej Czaplewski (Assoc. Prof.)

University of Szczecin

Тема Selected aspects of e-learning at University of Szczecin

Dr. hab. Maciej Czaplewski, Prof. US, is a professor lecturing at the University of Szczecin in Poland. His areas of specialisation include E-business, E-commerce, the impact of the Internet, information and communication technologies on business, as well as the telecommunications services market.

15:05 - 15:20 (2022-09-07)

Sanna-Mari Renfors

Sanna-Mari Renfors (Research Manager)

Satakunta University of Applied Sciences

Тема Learner-focused digitalization – Examples from Finland for flexible, continuous learning

Sanna-Mari Renfors, PhD, is a Research Manager at Satakunta University of Applied Sciences, Finland. She develops and researches higher education in European collaboration, acting also as a project manager in international EU-funded projects related to skills and curriculum development.

14:20 - 14:35 (2022-09-07)

Andreea SUCIU

Andreea SUCIU (School Inspector for Modern Languages)

Cluj-Napoca Municipality

Тема Project-based Teaching and Learning

Andreea believes that investing in people is the most rewarding! She is a teacher, a teacher trainer and, for the past 3 years, the school inspector responsible for the six modern languages taught in the schools of Cluj county, Romania. She strongly believes in project-based learning.

11:15 - 11:30 (2022-09-07)

Асен Александров

Асен Александров (Директор)

Сдружение на директорите в средното образование в Република България

Тема Училището на бъдещето

Зам.-председател е на комисията по иновации в МОН, както и съпредседател Сдружението на директорите в системата на образованието в България. Създател и ръководител на европейски проект „Успех“ на МОН за извънкласни дейности на стойност 100 милиона лева.

11:45 - 12:00 (2022-09-07)

д-р Александър Ангелов

д-р Александър Ангелов (Управител)

Център за творческо обучение

Тема Умения за иновации

Център за творческо обучение (ЦТО) е организация с уникална експертиза, която работи за позитивна промяна в българската образователна среда чрез внедряване на персонализирани технологични решения за образователни институции, авторски обучения за учители и младежки дейности.

15:00 - 15:15 (2022-09-08)

Диана Атанасова

Диана Атанасова (старши учител )

Детска градина "Звездичка"

Тема "Дигиталните технологии за опознаване на природата"

Детска градина "Звездичка" е конкурентноспособна образователна институция, осигуряваща емоционален комфорт и целенасочена подготовка за училище , с екип от отговорни личности, обезпечаващи цялостното развитие на децата.Първото Еко училище в град Варна и носител на приза "Зелен флаг".

10:40 - 10:50 (2022-09-09)

Яница Бакоева

Яница Бакоева (младши експерт)

Община Стара Загора

Тема Дигитални решения за качествено образование

Бакалавър "Международни икономически отношения", Магистър "Международни финанси"

12:30 - 12:45 (2022-09-09)

Ясмин Баракат

Ясмин Баракат (Експерт)

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“

Тема Образование в партньорство

Бакалавър по специалност "Международни отношения и право" и магистър по специалност "Корпоративен бизнес и управление". Експерт по международна дейност към Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

15:55 - 16:10 (2022-09-07)

Красимира Благоева

Красимира Благоева (Директор )

Основно училище "Васил Левски"

Тема Училищната култура през спецификата на поколенията

Работя от 27 години в училище, 22 години - на длъжност „директор“. Магистър от ПУ „Паисий Хилендарски” - Пловдив, в настояще - докторант в направление „Теория и управление на образованието“. Имам интереси в прилагането на иновативни практики и обмяна на работещи модели в училища със смесени етноси.

11:45 - 12:00 (2022-09-08)

Ева Божурова

Ева Божурова (старши учител)

Център за подкрепа за личностно развитие - Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник"

Тема Експериментална астрономия за ученици от виртуалния свят

Ева Божурова работи в Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник" от 37 години. Занимава се с популяризиране на астрономията и обучение на ученици със специални интереси. От 25 години участва в организацията и съставянето на задачите за Националната олимпиада по астрономия.

10:25 - 10:45 (2022-09-08)

д-р Катерина Василева

д-р Катерина Василева (Директор)

Основно училище "Екзарх Антим I"

Тема Монтесори педагогиката и моделът „Едно към едно“ (1:1) – ефективни стратегии за обучение на различни поколения

Директор на Основно училище „Екзарх Антим I“, Пловдив. Доктор по професионално направление Теория и управление на образованието със 17 годишен опит в мениджмънта на образователна институция. Хоноруван преподавател в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Обучител на педагогически специалисти.

12:45 - 13:00 (2022-09-09)

Елица Вълчева

Елица Вълчева (Директор)

Детска градина "Христо Ботев"

Тема Проектно- ориентираните дейности в детската градина - предпоставка за качествена образователна среда

Директор на ДГ №8 „Христо Ботев“, град Варна. Притежава дългогодишен професионален и практически опит като учител, старши учител, заместник-директор учебна дейност и директор в системата на предучилищното образование. Интереси в областта на дългосрочни проекти в сферата "образование и развитие".

10:00 - 10:10 (2022-09-09)

Марияна Георгиева

Марияна Георгиева (Образователен експерт)

Консулт Девелопмент ЕООД

Тема Моделът учителско лидерство в България

Образователен психолог с трайни интереси в сферата на професионалното развитие на учителите Част от изследователската си работа прави в Великобритания, Германия и Австрия. Разработва анализи и проекти, свързани с качеството в образованието и социалното включване на деца от уязвими групи.

14:25 - 14:45 (2022-09-08)

д-р Севдалина Георгиева

д-р Севдалина Георгиева (Преподавател в ДИКПО - Варна, ШУ)

Съюз на математиците в България, секция Варна

Тема Сътрудничества за развитие на професионалната математическа общност във Варна

Доктор по методика на обучението по математика и информатика, преподавател в катедрата "Науки за образованието" в Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование във Варна към Шуменски университет.

14:05 - 14:15 (2022-09-08)

Теодора Дачева

Теодора Дачева (Заместник изпълнителен директор НСОРБ)

Национално сдружение на общините в Република България

Тема Влияние на местната общност в управлението на образованието

Очаквайте скоро

11:30 - 11:45 (2022-09-07)

Нела Димова

Нела Димова (Учител)

I ЕГ/ Първа езикова гимназия

Тема Пътуване в миналото в условията на новите реалности и извънкласните форми в контекста на обучението по история и цивилизации

Нела Димова учител по история в І ез. гимназия. Наред с преподавателската дейност работи активно с ученици, които заемат призови места в олимпиади, конкурси в областта на историята и гражданското образование, прилагайки иновативни подходи. Развива значима дейност по национални и европейски проекти.

12:15 - 12:30 (2022-09-08)

Георги Златаров

Георги Златаров (Управител)

Образователен портал “Училища.bg“

Тема Виртуална реалност и училището

Екипът на Училища.БГ ООД е от близо 12 г в образованието. Ние работим с над 131 общини и близо 2000 училища и детски градини. Нашите продукти са: - административна платформа "Онебоок" за училища и детски градини; - платформата "Дигитално портфолио"; - образователният софтуер "Енвижън".

13:45 - 14:05 (2022-09-08)

доц. Мая Иванова

доц. Мая Иванова (Associate Professor; Programme Director of Tourism and Hospitality School)

Висше Училище по Мениджмънт

Тема Pact for skills - the new face of the education in EU

Maya Ivanova is an associate professor in hospitality and tourism at Varna University of Management, and a certified IATA/UFTAA instructor. Thanks to her long industry experience she is a successful trainer and consultant in business and academia, as well as an expert in education and training.

14:05 - 14:20 (2022-09-07)

Проф. д-р Калин Калинов

Проф. д-р Калин Калинов (Заместник-началник по учебната и научната част, ВВМУ-Варна)

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

Тема От критично към системно мислене. Когато не знаем какво да учим.

Капитан I ранг проф. д-р Калин Спасов Калинов е един от заместник началниците на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". Професор е в професионално направление 3.7 "Администрация и управление".

13:50 - 14:05 (2022-09-07)

д-р Ваня Кастрева

д-р Ваня Кастрева (Началник)

Регионално управление на образованието

Тема Дигиталните компетентности – фактор за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и качеството на образованието.

Началник на Регионално управление на образованието – София-град с дългогодишен опит в образователния мениджмънт. Доктор по професионално направление „Теория и управление на образованието“. Хоноруван преподавател в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Нов български университет.

11:00 - 11:15 (2022-09-07)

Симеон Кателиев

Симеон Кателиев (Психолог)

II ОУ/Второ основно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Тема Практически насоки и съвременни подходи в учителската работа

Казвам се Симеон Кателиев и съм психолог във Второ основно училище "Никола Й. Вапцаров", гр. Варна. Интересувам се от когнитивна психология, православие, спорт и музика. Мотивиран съм да усвоявам нови знания и умения, за да постигам добри резултати и да се развивам професионално.

11:30 - 11:45 (2022-09-08)

д-р Елена Колева Ковачева

д-р Елена Колева Ковачева (Преподавател)

Технически университет - Варна

Тема Обучение чрез решаване на проблеми

Обучител на учители. Доктор по педагогика на обучението по математика и информатика.

12:15 - 12:30 (2022-09-09)

 доц. д-р Евгения Ковачева

доц. д-р Евгения Ковачева (Доцент, Директор Научни политики)

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Тема Обучение на дигитално родените в ерата на дигитална трансформация

Др Ковачева Области на интерес: образователни технологии, UX дизайн, Киберсигурност, ИоТ и ... Участвала в повече от 70 Европейски проекта, коодинирала 4 от тях повече над 110 публикации и книги гост-лектор в университети на Япония, Казахстан, Великобритания, Италия, Португалия, Гърция, Индия

09:30 - 09:50 (2022-09-08)

Десислава Котова

Десислава Котова (Психолог)

Детска градина "Детски свят"

Тема Подкрепа на приобщаващото образование и изграждане на личностни компетенции в децата с помоща на дигиталните технологии

Бакалавър по специалност Психолигия към ВСУ „Черноризец Храбър“. Придобита Магистърска степен по специалност; Детско - юношеска и училищна психология (Диагностика и консултиране) към СУ „СВ. Климент Охридски“. Психолог от екипът за личностно развитие към ДГ 40 "Детски Свят" гр. Варна.

10:10 - 10:25 (2022-09-08)

Ивелина Кръстева

Ивелина Кръстева (Психолог, Координатор на екип за подкрепа на личностно развитие)

Детска градина "Христо Ботев"

Тема Проектно - ориентираните дейности в детската градина - предпоставка за качествена образователна среда

Дипломиран психотерапевт по Позитивна и Психодрама терапия с международно признати сертификати и експертиза в работата с деца и семейства. Експерт в подготовка и управление на проекти в рамките на общински, национални и проекти по оперативни програми. Психолог и координатор в ДГ "Христо Ботев".

10:10 - 10:20 (2022-09-09)

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев (Директор на ИТ център (ЦИПНИКТ), Икономически университет - Варна)

Икономически университет - Варна

Тема Предизвикателства и решения пред дигитализиране на администраривните услуги в университетите

Преподавател в катедра "Информатика" и директор на ЦИПНИКТ. Има пряко участие като програмист, проектант или ръководител на софтуерни проекти за регистър публикации и отчети на академичния състав, система за документооборот, кандидатстудентски прием, тестов център, студентски смарт карти и др.

12:00 - 12:15 (2022-09-07)

Илонка Лилянова

Илонка Лилянова (Ръководител Катедра „Теоретична и измервателна техника“, ТУ - Варна)

Технически университет - Варна

Тема Традиции и иновации в обучението на студентите по технически дисциплини

Доцент по електротехника; Ръководител катедра по теоретична и измервателна електротехника; Преподавател с над 30-годишен стаж. Интересува се от прилагането на иновативни подходи в преподаването. ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ilonka-Lilyanova

09:50 - 10:10 (2022-09-08)

Геновева Малчева

Геновева Малчева (Учител)

III Основно училище "Ангел Кънчев"

Тема Има такъв клас

Учител по английски

09:30 - 09:40 (2022-09-09)

Златка Милкова

Златка Милкова (Заместник директор )

Основно училище "Йордан Йовков"

Тема КАК ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОЗИТИВНА И ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА ПРАВИ УЧЕНЕТО ЛЕСНО, ЗАБАВНО И ПРИЯТНО

Казвам се Златка Вълчева Милкова и работя от 2016 г. в ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна като заместник-директор учебна дейност. Училището, в което работя е иновативно от 2019 г.. Отговорна, креативна и иновативна личност съм. Силна моя страна са дигиталните технологии.

10:20 - 10:30 (2022-09-09)

Ангел Митев

Ангел Митев (Директор)

I ЕГ/ Първа езикова гимназия

Тема Опит в проектно базираното обучение

Очаквайте скоро.

12:00 - 12:15 (2022-09-08)

доц. д-р Галина Момчева

доц. д-р Галина Момчева (Ръководител катедра "Компютърни науки")

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“

Тема Между изкуствения интелект и медицината: създаване на нови компетентности с интердисциплинарен фокус

Научни интереси в областта на: Изкуствен интелект, Извличане на знания от данни и процеси, Машинно самоообучение, Програмиране и алгоритми, Компютърно зрение, STEM, дигитална компетентност, образование. Ръководител на катедра "Компютърни науки", ВСУ Председател на УС на Фондация BioMed-Varna

14:50 - 15:05 (2022-09-07)

Капка Николова

Капка Николова (Педагогически съветник)

СУ/ Средно училище „Гео Милев“

Тема Партньорството с родителската общност - предпоставка за високо качество на образованието

Завършила е българска филология в ШУ „Епископ Константин Преславски“. Притежава магистърски степени „Публична администрация“ и „Управление на образованието“ от ВСУ „Черноризец Храбър“. Притежава богат опит в областта на управлението и реализирането на национални и международни проекти.

09:50 - 10:00 (2022-09-09)

д.м. доц. д-р Стоян Павлов

д.м. доц. д-р Стоян Павлов (доцент)

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Тема Между изкуствения интелект и медицината: създаване на нови компетентности с интердисциплинарен фокус

Преподавател по анатомия, хистология и ембриология на човека Интереси: Неврорегенерация; Обработка и анализ на биомедицински образи; Науки за данни; Научни изчислителни методи; Стратегии за оптимизация на преподаването и научните изследвания Член на управителния съвет на Фондация БиоМед-Варна

14:35 - 14:50 (2022-09-07)

Албена Павлова

Албена Павлова (Директор на СУ „Гео Милев“ - Варна)

СУ/ Средно училище „Гео Милев“

Тема “Партньорството с родителската общност - предпоставка за високо качество на образованието“

Завършила е българска филология в ШУ „Епископ Константин Преславски“. Притежава магистърски степени „Публична администрация“ и „Управление на образованието“ от ВСУ „Черноризец Храбър“. Работила е като директор на дирекция „Образование, култура и социални дейности“ в Община Генерал Тошево.

09:40 - 09:50 (2022-09-09)

Бояна Пенева

Бояна Пенева (старши учител )

Детска градина "Звездичка"

Тема "Дигиталните технологии за опознаване на природата"

Детска градина "Звездичка" е конкурентноспособна образователна институция, осигуряваща емоционален комфорт и целенасочена подготовка за училище, с екип от отговорни личности, обезпечаващи цялостното развитие на децата.Първото Еко училище в град Варна и носител на приза" Зелен флаг".

10:50 - 11:00 (2022-09-09)

Павлин Петков

Павлин Петков (Директор)

Съюз на математиците в България, секция Варна

Тема Сътрудничества за развитие на професионалната математическа общност във Варна

Председател на Сдружение на директорите на математическите гимназии в Република България и заместник-председател на Съюза на математиците в България. От 2014 год. е член на Обществения съвет към Министъра на образованието и нещатен сътрудник към 43-тото Народно събрание.

14:15 - 14:25 (2022-09-08)

Жулиета Петкова

Жулиета Петкова (Директор)

Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов”

Тема Професионалното образование на зрително затруднени ученици с множество увреждания - крачка към самостоятелен и независим живот

117 г. специално училище от ново поколение. Обучават се ученици с нарушено зрение и такива с множество увреждания, в 24 паралелки - 1 до 12 кл. През 2022 г. удостоени с „Колектив на годината“. Директорът Жулиета Петкова получи награда „Св. Иван Рилски“ за принос в развитието на образователното дело.

10:30 - 10:40 (2022-09-09)

Мария Попова

Мария Попова (Учител)

III Основно училище "Ангел Кънчев"

Тема Има такъв клас

Начален учител и учител по български език и литература

09:30 - 09:40 (2022-09-09)

доц. д-р Йордан Сивков

доц. д-р Йордан Сивков (Ръководител на Център за дистанционно обучение)

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

Тема Дигиталната трансформация в университета. Поуки от практиката.

Доцент във ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" и ръководител на Център за дистанционно обучение. Последните над 10 години активно участвам в създаването и въвеждането на електронни услуги и платформи в образователния процес и трансформирането им в цялостно решение.

16:15 - 16:30 (2022-09-07)

Петя Симеонова

Петя Симеонова (Заместник-директор по учебната дейност)

Детска градина "Д-р Петър Берон"

Тема "Един ден в детската градина"

Петя Иванова Симеонова – заместник-директор по учебната дейност в Детска градина № 17 „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна. Работя в сферата на образованието от 2010 година. В Детска градина №17 „Д-р Петър Берон" предизвикателствата се превръщат в работещи решения.

15:20 - 15:35 (2022-09-07)

Диян Стаматов

Диян Стаматов (Председател)

Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Тема Лидерството в образованието днес

Директор на 119 Средно училище в София. Председател на СРСНПБ ( Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България) .Най-голямата работодателска организация на директори и заместник-директори в системата на средното образование в България.

10:45 - 11:00 (2022-09-07)

Иван Станков

Иван Станков (Национален координатор)

Сдружение Асоциация за международно обществено развитие

Тема Дигитален инкубатор за предприемачи

доц. д-р инж. Иван Станков е преподавател в Технически университет - София повече от 15 години. Съучредител, член на УС и Национален координатор на сдружение АМОР. Има богат опит в НПО сектора, повече от 20 години. Ръководил и участвал е в множество местни и международни проекти.

14:45 - 15:00 (2022-09-08)

 ас. Нели Стойчева

ас. Нели Стойчева (Асистент)

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

Тема Дигиталната трансформация в университета. Поуки.

Преподавател в бакалавърски и магистърски програми в направление Системи за сигурност (в т.ч.: алармени системи, системи за контрол на достъп, видеонаблюдение, пожароизвестителни с-м) и Телекомуникационни технологии. 18 години опит в проектирането и инженеринга на системи за комуникация и сигурност.

16:30 - 16:45 (2022-09-07)

Валери Стоянов

Валери Стоянов (Ръководител на катедра "Национална сигурност" - ВВМУ"Н.Й. Вапцаров")

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

Тема Приложение на компетентностния подход във висшето образование

Валери Стоянов е професор, доктор на науките, психолог. Експерт от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". Ръководител е на катедра „Национална сигурност“ във факултет „Навигационен“. Преподава организационна психология и има опит като експерт в различни научни проекти.

11:45 - 12:00 (2022-09-09)

Цвета Стоянова

Цвета Стоянова (Главен експерт, психолог и кариерен консултант GCDF)

Община Варна

Тема Мисията на кариерния консултант за качествено образование

Главен експерт"Подкрепа на личностното развитие" - психолог и кариерен консултант - GCDF, носител на награда за кариерна практика Емпатия на ЦРЧР, Еврогайдънс.

13:15 - 13:25 (2022-09-09)

професор, д. пс. н. Даниела Тасевска

професор, д. пс. н. Даниела Тасевска (професор, д. пс. н.)

Великотърновски университет " Св. Св. Кирил и Методий"

Тема Психологически анализ на ценностните модели в потребностно-мотивационната сфера на съвременните ученици

Даниела Тасевска е психолог, психотерапевт и преподавател в множество университети в България и чужбина. В научната си кариера изследва проблеми в областта на Педагогическата психология и Психология на развитието при деца и подрастващи. Ръководи се от принципа на безусловно приемане на всеки.

11:15 - 11:30 (2022-09-08)

Румяна Хаджийска

Румяна Хаджийска (главен асистент, PhD)

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Тема Международен майсторски клас на ЦЕРН в България

Главен асистент Румяна Хаджийска работи в лаборатория „Високи енергии“ към ИЯИЯЕ – БАН. Член е на колаборацията CMS в CERN от 2010 година. От 2021 е представител на България в IPPOG (International Particle Outreach Group).

12:00 - 12:15 (2022-09-09)

Дияна Янева

Дияна Янева (Директор)

ЦПЛР - ЦКО - Варна/Център за подкрепа за личностно развитие - Център за кариерно ориентиране - Варна

Тема Дигиталната трансформация, спецификата на поколенията и ролята на кариерния консултант за постигане на качествено образование

Кариерен консултант в Център за кариерно ориентиране гр. Варна от неговото създаване. Директор на ЦПЛР – ЦКО – Варна от 2018 г. Сертифициран кариерен консултант по международна програма Global Career Development Facilitator (GCDF), 2013 г.

13:00 - 13:15 (2022-09-09)