Панелисти 2023

График Панелисти

Франческа Корсо

Франческа Корсо (зам.-кмет с ресор маркетинг и младежки политики на град Генуа)

Тема Социално-емоционалният компонент в процеса на изграждане на добродетели у младите хора и ролята на изкуствения интелект

Съветник по териториален маркетинг, Младежки политики

11:05 - 11:15 (2023-09-01)

Oana Buzatu

Oana Buzatu (Executive Director of the Cluster of Education C-EDU)

Cluj-Napoca Municipality

Тема Ролята на местната власт в лицето на Общината в икономиката на града, основана на знанието за насърчаване на новаторския подход в подкрепа на образованието

She is at present the Executive Director of the Cluster of Education C-EDU, in which the Municipality is one of the Founding members. She is a part of the city team that coordinates, within the Cluster of Education, the city’s strategic program, called StartupCity Cluj-Napoca.

12:25 - 12:40 (2023-08-31)

д-р Александър Ангелов

д-р Александър Ангелов (Управител)

Център за творческо обучение

Тема Как да повишим гъвкавостта и капацитета на екипа на организацията? Стратегии и план за действие.

Ръководител на "Център за творческо обучение" и CCT Poland; Член на комисията за иновативни училища към МОН; Член на работната група за Стандарт за управление на качеството към МОН.

12:05 - 12:25 (2023-08-31)

Хелена Валк

Хелена Валк (Учител)

Тема „Модерна детска градина: щастливо, креативно, иновативно, смело и отворено дете“.

Учител в детска градина "Арбу" Талин, Естония.

10:25 - 10:45 (2023-09-01)

Неделина Вангелова

Неделина Вангелова (Старши специалист "Училищни партньорства")

Prepodavame.bg

Тема СЕУ в ерата на изкуствения интелект - педагогически възможности и предизвикателства

Старши специалист “Училищни партньорства” в Prepodavame.bg; магистър по българска филология – трансгранична българистика (Софийски университет „Свети Климент Охридски“); магистър по стратегическо лидерство към устойчивостта (Технологичен институт “Блекинг”, в Карлскрона, Швеция).

13:30 - 13:50 (2023-09-01)

Елена Гаданчева

Елена Гаданчева (Директор)

Детска градина (с яслена група) "Дружба"

Тема За емоционалната интелигентност и медиацията в предучилищна възраст. Деца Миротворци - за образование без агресия

Магистър „Предучилищна педагогика“ в Шуменски университет и ІІ ПКС. Носител на отличия и награди - Награда „Варна“ 2009 за иновативни подходи и образователни стратегии, награда на СБУ - Учител на годината;Почетно отличие„Неофит Рилски“ за цялостна високопрофесионална дейност.

15:45 - 16:00 (2023-08-31)

Проф. д-р инж. Тодор Ганчев

Проф. д-р инж. Тодор Ганчев (Професор)

Технически университет - Варна

Тема Адаптивни образователни инструменти, отчитащи моментното емоционално-когнитивно състояние на учениците

Тодор Ганчев е професор изкуствен интелект към катедра Компютърни науки и Технологии на Технически университет – Варна. Съавтор е на над 200 научни публикации, в това число две монографии издадени от Springer и De Gruyter. Тези публикации са получили над 3000 цитирания (Google Scholar h-index=28).

09:25 - 09:45 (2023-09-01)

Ваня Димитрова

Ваня Димитрова (Директор)

Детска градина "Детски свят"

Тема Иновативна образователна среда - ключ към отглеждане и възпитаване на емоционално интелигентни и адаптивни деца, развиващи се в динамичен свят.

Ваня Димитрова - учител, логопед (ЛПГ). Директор на ДГ "Детски свят". Магистър по „Логопедия”, бакалавър по „Предучилищна педагогика”. С 20 години опит в сферата.

16:10 - 16:25 (2023-08-31)

Тодор Добрев

Тодор Добрев (член на ИКТ клъстер)

Tempus 2000 Ltd

Тема Вдъхновяващи STEM продукти?

Създател на технологична компания TEMPUS.bg и съосновател на ИКТ Клъстер Варна. Можем ли да направим образователния процес интересен? Пречат или помагат технологиите? Кога един технологичен продукт е вдъхновяващ?

15:25 - 15:45 (2023-08-31)

Вяра Дукова

Вяра Дукова (директор)

ПГКМКС/Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи

Тема Дизайн на образователната среда, стимулираща емоционалната интелигентност с помощта на ИИ

Приоритизирам внедряването на модерни методи и технологии с цел подобрение на качеството на учебния процес. Моята мисия се фокусира върху преобразуването на образователната среда така, че тя да насърчава развитието на емоционална интелигентност и критично мислене сред учениците.

12:00 - 12:25 (2023-09-01)

Мария Желязкова

Мария Желязкова (Асистент)

Тракийски университет – Стара Загора

Тема Социално емоционалната интелигентност и дигиталните Технологии в квалификацията на учителите

Основни научни интереси: STE(А)M, електронното обучение и използването на информационните и комуникационни технологии в образованието. Член на EASE (Europeаn network of STEAM Educators). Докторант по Методика на обучението по информатика и информационни технологии

10:10 - 10:25 (2023-09-01)

Мая Иванова

Мая Иванова (Доцент, Ръководител катедра Туризъм)

Висше Училище по Мениджмънт

Тема Изкуствения интелект във висшето образование: Да превърнем заплахата във възможност

Maya Ivanova is an associate professor in hospitality and tourism at Varna University of Management, and a certified IATA/UFTAA instructor. Thanks to her long industry experience she is a successful trainer and consultant in business and academia, as well as an expert in education and training.

11:15 - 11:35 (2023-09-01)

Христо Ишков

Христо Ишков (Председател)

Сдружение с нестопанска цел Сподели и Вдъхнови

Тема Учене чрез преживяване

Мисията ни е да ВДЪХНОВИМ децата на България да МЕЧТАЯТ смело, да си поставят достойни ЦЕЛИ и да ДЕЙСТВАТ с решителност и постоянство, за постигането им. Като успешни хора, ние СПОДЕЛЯМЕ знанията си, придобити по време на житейския ни път (чрез ЛИЧНИТЕ СИ ИСТОРИИ), с ученици от 11 и 12 клас.

13:00 - 13:15 (2023-09-01)

Проф. д-р Калин Калинов

Проф. д-р Калин Калинов (Заместник-началник по учебната и научната част, ВВМУ-Варна)

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

Тема "Адаптивни образователни модели като основен инструмент на трансформацията"

Капитан I ранг проф. д-р Калин Спасов Калинов е един от заместник началниците на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". Професор е в професионално направление 3.7 "Администрация и управление".

14:50 - 15:05 (2023-08-31)

Ивелина Василева Караангелова

Ивелина Василева Караангелова (Главен учител)

ОУ/Основно училище "Панайот Волов"

Тема Изграждаме личности в дигиталния свят

ОУ"П.Волов" - модерно, съвременно училище, със 142 годишна история. Съхранява във времето добрите традиции и въвежда новости. Иновативно училище от 2021-2022г. Мотивираните учители създават творческа и позитивна среда за учениците си и ги приобщават към философията "Творим прекрасен свят".

14:20 - 14:40 (2023-08-31)

д-р Ваня Кастрева

д-р Ваня Кастрева (Началник)

Регионално управление на образованието

Тема Иновативни образователни решения и управленски практики

Началник на Регионално управление на образованието – София-град с дългогодишен опит в образователния мениджмънт. Доктор по професионално направление „Теория и управление на образованието“. Хоноруван преподавател в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Нов български университет.

13:30 - 13:45 (2023-08-31)

Евгения Ковачева

Евгения Ковачева (Професор, Директор Научни политики)

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Тема Напред за промяна на образователните реалности в дигиталната ера

Област на интерес: образователни технологии, UX дизайн, интернет на нещата и ..... Участва в повече от 70 Европейски проекта, координатор на 4 от тях, Повече от 110 публикации и книги гост-лектор в университети Япония, Кзахастан, Великобритания, Италия, Португалия, Сърбия, Индия

09:10 - 09:25 (2023-09-01)

Проф. д-р Галя Кожухарова

Проф. д-р Галя Кожухарова (професор, директор на ДИПКУ)

Тракийски университет – Стара Загора

Тема Социално емоционалната интелигентност и дигиталните Технологии в квалификацията на учителите

Основни научни интереси: методика на обучението по математика, ИКТ в образованието, образователен мениджмънт, педагогически изследвания. Професионален опит: Дългогодишен опит в преподавателската дейност с ученици, студенти и учители. Публикации - 8 книги, 30 учебници, сборници и учебни помагала, над

10:10 - 10:25 (2023-09-01)

Анна Константинова

Анна Константинова (директор)

Детска градина "Валентина Терешкова"

Тема Класна стая на открито – иновативен модел за споделена учеща общност в детската градина

Директор на ДГ 44 „Валентина Терешкова“ Магистър предучилищна педагогика Магистър управление на образованието Първа професионалнo-квалификационна степен Публикации относно проектно обучение в детската градина и модели на взаимодействие със семейството Почетно отличие "Неофит Рилски" на МОН

12:45 - 13:00 (2023-09-01)

д-р Артур Кордон

д-р Артур Кордон (Директор)

Тема Основни проблеми на съвременния изкуствен интелект

Проф. Артур Карл Кордон работи в областта на внедряване на изкуствен интелект в промишлеността и автоматизация на производствени процеси. Той е един от водещите специалисти в областта на адаптивните и интелигентните системи за управление. Роден е във Варна през 1951 г., а от 1992 г. живее в САЩ.

13:05 - 13:30 (2023-08-31)

Полина Коцева

Полина Коцева (Управител )

Фънтазия Интернешънал ЕООД

Тема Изкуственият интелект, който ще замести учителя?

Управител на www.funtazia.bg , създател на авторски образователни SEL ресурси. Полина е международно-акредитиран EQ и SEL практик, EQ профайлър и N4 фасилитатор, работещ с деца и възрастни. Тя консултира училища, университети и фирми, относно интегрирането на SEL в образователната или бизнес среда.

09:45 - 10:10 (2023-09-01)

Параскева Люцканова

Параскева Люцканова (Директор, ДГ (с яслена група) „Маргаритка” - Варна)

Детска градина (с яслена група) „Маргаритка”

Тема Ефективни педагогически технологии и практики за успешна трансформация и модернизация на детската градина

Директор на детска градина "Маргаритка". Магистър по предучилищна педагогика, Магистър управление на образованието, Първа квалификационна степен. Интереси в областта на модернизацията и дигитализацията на управленските процеси в образователната институция.

16:40 - 16:55 (2023-08-31)

Йорданка Маринова

Йорданка Маринова (директор)

ОУ/Основно училище "Панайот Волов"

Тема Изграждаме личности в дигиталния свят

ОУ"П.Волов" - модерно, съвременно училище, със 142 годишна история. Съхранява във времето добрите традиции и въвежда новости. Иновативно училище от 2021-2022г. Мотивираните учители създават творческа и позитивна среда за учениците си и ги приобщават към философията "Творим прекрасен свят".

14:20 - 14:40 (2023-08-31)

Галина Момчева

Галина Момчева (ИЗСЛЕДОВАТЕЛ)

Фондация БиоМед-Варна

Тема Компетентности, умения и изкуствен интелект

Галина Момчева изследовател/обучител/предприемач експерт в областта на компютърните науки (алгоритми, програмиране, невронни мрежи, изкуствен интелект) консултант по STEAM политики и практики Председател на Фондация БиоМед-Варна

12:25 - 12:40 (2023-09-01)

д.м. доц. д-р Стоян Павлов

д.м. доц. д-р Стоян Павлов (доцент)

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Тема Много повече от машина за измами: Големите езикови модели (LLM) в помощ на преподаването.

Преподавател по анатомия, хистология и ембриология на човека Интереси: Неврорегенерация; Обработка и анализ на биомедицински образи; Науки за данни; Научни изчислителни методи; Стратегии за оптимизация на преподаването и научните изследвания Член на управителния съвет на Фондация БиоМед-Варна

15:05 - 15:25 (2023-08-31)

Таня Петрова

Таня Петрова (Директор)

Основно училище "Петко Р. Славейков"

Тема Каквото и да се случва в живота ти, не забравяй да се спреш, за да помиришеш розите!

Работи в системата на образованието над 35 години. Учител, университетски преподавател, училищен директор с 25 годишен опит, народен представител в 44 и 45 Народно събрание.

16:25 - 16:40 (2023-08-31)

д-р Ирена Радева

д-р Ирена Радева ( Началник)

Регионално управление на образованието

Тема Иновативни образователна практика на РУО Варна, между дигитализацията и развиването на социална интелигентност

д-р Ирена Радева - началник на РУО - Варна магистър по история и география, доктор по методика на обучението по география и икономика

11:25 - 11:35 (2023-08-31)

Диян Стаматов

Диян Стаматов (Председател)

Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Тема Иновативни образователни решения и управленски практики в образователните институции

Директор на 119 Средно училище в София. Председател на СРСНПБ ( Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България) .Най-голямата работодателска организация на директори и заместник-директори в системата на средното образование в България.

11:35 - 11:50 (2023-08-31)

Проф. д.п.н. Румен Стаматов

Проф. д.п.н. Румен Стаматов (Профeсор)

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“

Тема "Позитивна психология в училищата"

Професор по психология във ВСУ „Черноризец Храбър". Публикувал е повече от 20 книги и 70 статии в полето на психологията на развитието и позитивната психология.

12:40 - 13:05 (2023-08-31)

Иван Стефанов

Иван Стефанов (Докторант)

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Тема Обучението по роботика в предучилищна и училищна възраст. Ползите от ранното запознаване SEO в училище.

Докрорант към катедра Информатика и информационни технологии на Русенския университет "Ангел Кънчев".

13:15 - 13:30 (2023-09-01)

Кристина Стефанова

Кристина Стефанова (докторант)

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Тема Обучението по роботика в предучилищна и училищна възраст. Ползите от ранното запознаване SEO в училище.

Докрорант към катедра Информатика и информационни технологии на Русенския университет "Ангел Кънчев".

13:15 - 13:30 (2023-09-01)

Иванка Харбалиева

Иванка Харбалиева (Директор )

Сдружение на директорите в средното образование в Република България

Тема Иновативни управленски практики

Съпредседател на СДСОРБ и председател на СО на СДСОРБ

11:50 - 12:05 (2023-08-31)

Емил Цанков

Емил Цанков (Председател на УС)

ИКТ Клъстер - Варна

Тема Изкуствен Интелект: Sъпротивата е Излишна

Емил Цанков е председател на управителния съвет на ИКТ Клъстер - Варна, сдружение с над 50 члена, обединяващо организации и експерти, споделящи идеята за развитие на Варна, като естествен хъб на информационните технологии и иновациите в Черноморския регион.

10:45 - 11:05 (2023-09-01)

Виолета Шишкова

Виолета Шишкова (директор)

Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец"

Тема Подходът STEM във Варненска морска гимназия

Завършила Технически университет Варна. Директор на Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец" от 2016 год.

16:55 - 17:10 (2023-08-31)