Програма 2023

Данни за графика График на събитието

09:00 - 09:30

Регистрация (Зала 1 на Икономически университет - Варна, бул. Княз Борис I 77)

09:30 - 10:00

Официално откриване на форума

10:00 - 14:40

Първи панел: Иновативни образователни решения и управленски практики

10:50 - 11:10

Почивка - Кафе пауза

Лилия Христова
Модератор

Лилия Христова

Образователни политики в Община Варна

Елена Кенарова
Модератор

Елена Кенарова

Иновативни образователни решения и управленски практики

11:35 - 11:50
Диян Стаматов

Диян Стаматов

Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Иновативни образователни решения и управленски практики в образователните институции

11:50 - 12:05
Иванка Харбалиева

Иванка Харбалиева

Сдружение на директорите в средното образование в Република България

Иновативни управленски практики

12:05 - 12:25
д-р Александър Ангелов

д-р Александър Ангелов Онлайн

Център за творческо обучение

Как да повишим гъвкавостта и капацитета на екипа на организацията? Стратегии и план за действие.

Онлайн

12:25 - 12:40
Oana Buzatu

Oana Buzatu Онлайн

Cluj-Napoca Municipality

Ролята на местната власт в лицето на Общината в икономиката на града, основана на знанието за насърчаване на новаторския подход в подкрепа на образованието

Онлайн

12:40 - 13:05
Проф. д.п.н. Румен Стаматов

Проф. д.п.н. Румен Стаматов

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“

"Позитивна психология в училищата"

13:30 - 13:45
д-р Ваня Кастрева

д-р Ваня Кастрева

Регионално управление на образованието

Иновативни образователни решения и управленски практики

13:45 - 14:20

Почивка

14:00 - 17:00

Съпътстващо събитие „Учащите на Варна представят“ – модератор Галина Момчева (зала Студентски съвет)

14:20 - 14:40
Йорданка Маринова

Йорданка Маринова

ОУ/Основно училище "Панайот Волов"

Изграждаме личности в дигиталния свят

14:20 - 14:40
Ивелина Василева Караангелова

Ивелина Василева Караангелова

ОУ/Основно училище "Панайот Волов"

Изграждаме личности в дигиталния свят

14:40 - 17:10

Втори панел: Tрансформацията на образователната институция в динамично променящия се свят. STEM/ STEAM обучение (Зала 1)

Проф. д-р Евгения Ковачева
Модератор

Проф. д-р Евгения Ковачева

14:50 - 15:05
Проф. д-р Калин Калинов

Проф. д-р Калин Калинов

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

"Адаптивни образователни модели като основен инструмент на трансформацията"

15:05 - 15:25
д.м. доц. д-р Стоян Павлов

д.м. доц. д-р Стоян Павлов

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Много повече от машина за измами: Големите езикови модели (LLM) в помощ на преподаването.

15:25 - 15:45
Тодор Добрев

Тодор Добрев

Tempus 2000 Ltd

Вдъхновяващи STEM продукти?

16:00 - 16:10

Почивка - Кафе пауза

16:25 - 16:40
16:40 - 16:55
16:55 - 17:10
Виолета Шишкова

Виолета Шишкова

Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец"

Подходът STEM във Варненска морска гимназия

17:10 - 17:30

Дискусия и обобщаване на първия ден

17:30 - 17:40

Организаторите си запазват правото за промени в програмата

09:00 - 09:10

Начало (Зала 1 на Икономически университет - Варна, бул. Княз Борис I 77)

09:00 - 14:15

Трети панел: Социално-емоционалният компонент в процеса на изграждане на добродетели у младите хора и ролята на изкуствения интелект

Проф. д-р Снежана Сълова
Модератор

Проф. д-р Снежана Сълова

The social-emotional component in the process of cultivating virtues in young people, and the role of artificial intelligence

09:10 - 09:25
Евгения Ковачева

Евгения Ковачева

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Напред за промяна на образователните реалности в дигиталната ера

09:45 - 10:10
Полина Коцева

Полина Коцева

Фънтазия Интернешънал ЕООД

Изкуственият интелект, който ще замести учителя?

10:10 - 10:25
10:25 - 10:45
Хелена Валк

Хелена Валк Онлайн

„Модерна детска градина: щастливо, креативно, иновативно, смело и отворено дете“.

Онлайн

10:45 - 11:05
Емил Цанков

Емил Цанков

ИКТ Клъстер - Варна

Изкуствен Интелект: Sъпротивата е Излишна

11:05 - 11:15
Франческа Корсо

Франческа Корсо Онлайн

Социално-емоционалният компонент в процеса на изграждане на добродетели у младите хора и ролята на изкуствения интелект

Онлайн

11:35 - 11:45

Дискусия

11:45 - 12:00

Почивка

Проф. д-р Калин Калинов
Модератор

Проф. д-р Калин Калинов

The social-emotional component in the process of cultivating virtues in young people, and the role of artificial intelligence

12:00 - 12:25
Вяра Дукова

Вяра Дукова

ПГКМКС/Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи

Дизайн на образователната среда, стимулираща емоционалната интелигентност с помощта на ИИ

12:25 - 12:40
Галина Момчева

Галина Момчева

Фондация БиоМед-Варна

Компетентности, умения и изкуствен интелект

12:45 - 13:00
13:00 - 13:15
Христо Ишков

Христо Ишков

Сдружение с нестопанска цел Сподели и Вдъхнови

Учене чрез преживяване

13:50 - 14:05

Заключителна дискусия и закриване на форума

14:05 - 14:15

Организаторите си запазват правото за промени в програмата