Участници 2023

Информация за участниците Участници в събитието

Детска градина "Иглика"

Детска градина "Иглика"

Варна, България

Участници: 1

Детска градина/с яслена група/"Детска радост"

Детска градина/с яслена група/"Детска радост"

Варна, България

Участници: 1

Детска градина "Ален мак"със специални групи

Детска градина "Ален мак"със специални групи

Варна, България

Участници: 3

Детска градина / с яслена група / "Морска звездица"

Детска градина / с яслена група / "Морска звездица"

Варна, България

Участници: 12

Детска градина "Звънче"

Детска градина "Звънче"

Варна, България

Участници: 2

Детска градина "Моряче"

Детска градина "Моряче"

Варна, България

Участници: 1

Детска градина "Звездичка"

Детска градина "Звездичка"

Варна, България

Участници: 4

Детска градина/с яслена група/ "Славейче"

Детска градина/с яслена група/ "Славейче"

Варна, България

Участници: 3

Детска градина "Мечо Пух"

Детска градина "Мечо Пух"

Варна, България

Участници: 1

Детска градина "Слънчева дъга"

Детска градина "Слънчева дъга"

Варна, България

Участници: 3

Детска градина "Успех"

Детска градина "Успех"

Варна, България

Участници: 1

Детска градина / с яслена група/ "Лястовичка"

Детска градина / с яслена група/ "Лястовичка"

Варна, България

Участници: 1

Детска градина "Детско градче"

Детска градина "Детско градче"

Варна, България

Участници: 1

Детска градина  ''Крилатко''

Детска градина ''Крилатко''

Варна, България

Участници: 1

Детска градина "Изворче"

Детска градина "Изворче"

Варна, България

Детска градина "Звънче"

Детска градина "Звънче"

Варна, България

Детска градина "Щастливо детство"

Детска градина "Щастливо детство"

Варна, България

Участници: 1

Детска градина "Горска приказка"

Детска градина "Горска приказка"

Варна, България

Участници: 1

Детска градина "Ал. С. Пушкин"

Детска градина "Ал. С. Пушкин"

Варна, България

Участници: 7

Детска градина (с яслена група) "Дружба"

Детска градина (с яслена група) "Дружба"

Варна, България

Участници: 3

Детска градина "Теменужка"

Детска градина "Теменужка"

Варна, България

Участници: 1

Детска градина "Детски свят"

Детска градина "Детски свят"

Варна, България

Участници: 8

Детска градина "Калина Малина"

Детска градина "Калина Малина"

Варна, България

Участници: 3

Детска градина "Светулка"

Детска градина "Светулка"

Варна, България

Участници: 1

Детска градина "Златно зрънце"

Детска градина "Златно зрънце"

Варна, България

Участници: 1

Детска градина "Незабравка"

Детска градина "Незабравка"

Варна, България

Детска градина "Карамфилче"

Детска градина "Карамфилче"

Варна, България

Участници: 1

Детска градина "Ян Бибиян"

Детска градина "Ян Бибиян"

Варна, България

Участници: 7

Детска градина "Валентина Терешкова"

Детска градина "Валентина Терешкова"

Варна, България

Участници: 3

Детска градина "Гълъбче"

Детска градина "Гълъбче"

Варна, България

Участници: 1

Детска градина "Пролет"

Детска градина "Пролет"

Варна, България

Участници: 1

 Детска градина "Христо Ботев"

Детска градина "Христо Ботев"

Варна, България

Участници: 3

Детска градина /с яслена група/ „Боров кът“

Детска градина /с яслена група/ „Боров кът“

с. Каменар, България

Участници: 1

Детска градина /с яслена група/ "Приказка"

Детска градина /с яслена група/ "Приказка"

Варна, България

Участници: 1

Детска градина ''Бриз'' (със специални групи)

Детска градина ''Бриз'' (със специални групи)

Варна, България

Участници: 2

Детска градина/с яслена група/ "Първи юни"

Детска градина/с яслена група/ "Първи юни"

Варна, България

Участници: 1

Детска градина "Пинокио"

Детска градина "Пинокио"

Варна, България

Участници: 1

Детска градина "Зорница"

Детска градина "Зорница"

с. Звездица, България

Участници: 1

Детска градина (с яслена група) "Палечко"

Детска градина (с яслена група) "Палечко"

Varna, България

Участници: 1

Детска градина ( с яслена група) "Ран Босилек"

Детска градина ( с яслена група) "Ран Босилек"

с. Тополи, България

Участници: 6

Детска градина "Мир"

Детска градина "Мир"

Варна, България

Участници: 1

Детска градина "Българче"

Детска градина "Българче"

Варна, България

Участници: 2

Детска градина "Морски свят"

Детска градина "Морски свят"

Варна, България

Участници: 1

Детска градина "Синчец"

Детска градина "Синчец"

Варна, България

Участници: 1

Детска градина "Ран Босилек"

Детска градина "Ран Босилек"

с.Константиново, България

Участници: 3

Детска градина "Чайка" /с яслена група/

Детска градина "Чайка" /с яслена група/

Варна, България

Участници: 1

Детска градина "Люляче" с яслена група

Детска градина "Люляче" с яслена група

Варна, България

Участници: 1

Детска градина "Д-р Петър Берон"

Детска градина "Д-р Петър Берон"

Варна, България

Участници: 3

Детска градина "Слънчо"

Детска градина "Слънчо"

Варна, България

Участници: 2

Детска Градина "Пламъче"

Детска Градина "Пламъче"

Варна, България

Участници: 3

Детска градина "Европейчета"

Детска градина "Европейчета"

Враца, България

Детска градина (с яслена група) „Делфинче“

Детска градина (с яслена група) „Делфинче“

Варна, България

Участници: 1

Детска градина (с яслена група) „Маргаритка”

Детска градина (с яслена група) „Маргаритка”

Варна, България

Участници: 6

Детска градина "Детство"

Детска градина "Детство"

с. Мало Конаре, България

Детска Градина № 20 "Мир"

Детска Градина № 20 "Мир"

Стара Загора, България

Детска градина "Слънчо"

Детска градина "Слънчо"

Пазарджик, България

Участници: 2

Детска градина № 99 "Брезичка"

Детска градина № 99 "Брезичка"

София, България

Други

ДГ36 "Морска звездица"

Детска градина 50 "Зорница"

ДГ 36 "Морска звездица"

Arbu Kindergarten Tallinn

ДГ"Морска звездица"

"Морска Звездица"

ДГ №36 Морска звездица

ДГ "Изворче"

. Дг36 Морска звездица

ДГ 36 " Морска звездица"

ДГ41"Първи юни"

Детска градина/с яслена група/ Славейче

Arbu Kindergarten Tallinn

ДГ 36 "Морска звездица"

ДГ,,Морска звездица" 36

ДГ №7 "Светулка"

ОУ/Основно училище "Васил Друмев"

ОУ/Основно училище "Васил Друмев"

Варна, България

ПГКМКС/Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи

ПГКМКС/Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи

Варна, България

Участници: 2

Основно училище „Георги Сава Раковски“

Основно училище „Георги Сава Раковски“

Варна, България

ПГСАГ /Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски"

ПГСАГ /Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски"

Варна, България

Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски"

Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски"

Варна, България

Участници: 1

III ПМГ / Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов"

III ПМГ / Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов"

Варна, България

Участници: 2

Основно училище "Черноризец Храбър"

Основно училище "Черноризец Храбър"

Варна, България

Участници: 1

Основно училище "Захари Стоянов"

Основно училище "Захари Стоянов"

Варна, България

Участници: 3

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - Варна

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - Варна

Варна, България

Основно училище "Стефан Караджа"

Основно училище "Стефан Караджа"

Варна, България

Участници: 1

II ОУ/Второ основно училище "Никола Йонков Вапцаров"

II ОУ/Второ основно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Варна, България

Участници: 1

Начално училище „Васил Левски“

Начално училище „Васил Левски“

Варна, България

Участници: 2

Основно училище "Цар Симеон I"

Основно училище "Цар Симеон I"

Варна, България

Участници: 2

ОУ/ Основно училище "Отец Паисий"

ОУ/ Основно училище "Отец Паисий"

Варна, България

Участници: 6

ПГТ/Професионална гимназия по туризъм "Професор д-р Асен Златаров"

ПГТ/Професионална гимназия по туризъм "Професор д-р Асен Златаров"

Варна, България

СУ/ Средно училище „Гео Милев“

СУ/ Средно училище „Гео Милев“

Варна, България

Участници: 2

ОУ/Основно училище "Панайот Волов"

ОУ/Основно училище "Панайот Волов"

Варна, България

Участници: 6

Основно училище "Константин Арабаджиев"

Основно училище "Константин Арабаджиев"

Варна, България

Участници: 1

ОУ/ Основно училище "Свети свети Кирил и Методий"

ОУ/ Основно училище "Свети свети Кирил и Методий"

Варна, България

Участници: 1

СУ/ Средно училище "Димчо Дебелянов"

СУ/ Средно училище "Димчо Дебелянов"

Варна, България

Основно училище "Свети Иван Рилски"

Основно училище "Свети Иван Рилски"

Варна, България

Участници: 11

Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх"

Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх"

Варна, България

Участници: 2

Основно училище "Добри Чинтулов"

Основно училище "Добри Чинтулов"

Варна, България

Участници: 1

Основно училище "Екзарх Антим I"

Основно училище "Екзарх Антим I"

Пловдив, България

Участници: 1

Основно училище "Васил Априлов"

Основно училище "Васил Априлов"

Варна, България

Участници: 1

ОУ/ Основно училище "Свети Патриарх Евтимий"

ОУ/ Основно училище "Свети Патриарх Евтимий"

Варна, България

Участници: 1

I ЕГ/ Първа езикова гимназия

I ЕГ/ Първа езикова гимназия

Варна, България

СУ/ Средно училище "Елин Пелин"

СУ/ Средно училище "Елин Пелин"

Варна, България

Участници: 1

III Основно училище "Ангел Кънчев"

III Основно училище "Ангел Кънчев"

Варна, България

СУ/Средно училище "Пейо Кр. Яворов"

СУ/Средно училище "Пейо Кр. Яворов"

Варна, България

Участници: 1

ОУ / Основно училище "Добри Войников"

ОУ / Основно училище "Добри Войников"

с. Каменар, България

Основно училище "Петко Р. Славейков"

Основно училище "Петко Р. Славейков"

Варна, България

Участници: 22

IVЕГ/ Четвърта езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри"

IVЕГ/ Четвърта езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри"

Варна, България

Участници: 3

Средно училище "Св. Климент Охридски"

Средно училище "Св. Климент Охридски"

Варна, България

ОУ/ Основно училище "Антон Сташимиров"

ОУ/ Основно училище "Антон Сташимиров"

Варна, България

ОУ / Основно училище "Христо Ботев"

ОУ / Основно училище "Христо Ботев"

Варна, България

Участници: 1

ОУ/ Основно училище „Капитан Петко войвода“

ОУ/ Основно училище „Капитан Петко войвода“

Варна, България

VII Средно училище "Найден Геров"

VII Средно училище "Найден Геров"

Варна, България

Участници: 1

Средно училище " Любен Каравелов"

Средно училище " Любен Каравелов"

Добрич, България

Участници: 2

Средно училище с езиково обучение „Ал. С. Пушкин“

Средно училище с езиково обучение „Ал. С. Пушкин“

Варна, България

ПГГСД/Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“

ПГГСД/Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“

Варна, България

Участници: 3

Математическа гимназия "Д-р Петър Берон"

Математическа гимназия "Д-р Петър Берон"

Варна, България

Основно училище"Свети Климент Охридски"

Основно училище"Свети Климент Охридски"

с. Константиново, България

Основно училище "Йордан Йовков"

Основно училище "Йордан Йовков"

Варна, България

Участници: 25

Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров"

Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров"

Варна, България

Участници: 1

Специално училище за ученици с нарушено зрение  „Проф. д-р Иван Шишманов”

Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов”

Варна, България

Участници: 1

Първо основно училище "Св. княз Борис І"

Първо основно училище "Св. княз Борис І"

Варна, България

Спортно училище"Георги Бенковски"

Спортно училище"Георги Бенковски"

Варна, България

Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски"

Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски"

Варна, България

ОУ/Основно училище "Стоян Михайловски"

ОУ/Основно училище "Стоян Михайловски"

Варна, България

Основно училище "Иван Вазов"

Основно училище "Иван Вазов"

Варна, България

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и  дървообработване“Христо Ботев“

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване“Христо Ботев“

Пловдив, България

Средно училище „Неофит Бозвели“

Средно училище „Неофит Бозвели“

Варна, България

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“

Плевен, България

Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“

Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“

Хасково, България

Профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски"

Профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски"

Бургас, България

31 СУЧЕМ Иван Вазов

31 СУЧЕМ Иван Вазов

София, България

Участници: 1

Eleneion Primary School

Eleneion Primary School

Никозия, Кипър

Основно училище "Васил Левски"

Основно училище "Васил Левски"

с. Караджово, България

IV Основно училище "Кирил Христов"

IV Основно училище "Кирил Христов"

Стара Загора, България

Участници: 1

Transylvania College

Transylvania College

Клуж - Напока, Румъния

"Smaranda Gheorghiu" Secondary School

"Smaranda Gheorghiu" Secondary School

Târgoviște, България

IES Campanillas (Malaga)

IES Campanillas (Malaga)

Malaga, Испания

MTÜ Sakala Eragümnaasium

MTÜ Sakala Eragümnaasium

Tallinn, Естония

Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец"

Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец"

Варна, България

Участници: 1

ОУ "Васил Левски" с. Караджово, Община Садово

ОУ "Васил Левски" с. Караджово, Община Садово

Караджово, България

Участници: 1

Частно средно училище „Аз съм българче“

Частно средно училище „Аз съм българче“

Варна, България

Участници: 1

Други

ЧСУ "П.Р. Славейков"

ЧСУ"Аз съм балгарче"

НПМГ

Начално училище „Васил Левски“

НСУ

83 ОУ "Елин Пелин"

Национално средно училище "София"

VI ОУ "Св. Никола"

СУ Неофит Бозвели

SIA PRIMARY SCHOOL

ЧСУ ,,Аз съм българче''

34. Основно училище "Стою Шишков"

ПГД

ОУ"Стефан Караджа"

Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“

СУЕО "Александър Сергеевич Пушкин"

High School

64 Основно училище

Основно Училище "Свети Иван Рилски "

Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън"

ОУ Свети Ива Рилски

2 АЕГ "Томас Джеферсън"

Основно училище „Георги Сава Раковски“

ЧУ " П.Р. Славейков"

НСУ "София"

НУ "Иван Вазов" гр. Дългопол

НСУ "София"

ЧСУ П.Р.Славейков

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

ОУ "Никола Икономов"

СГСАГ

ОУ "Тодор Каблешков"

Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм

III ОУ "Ангел Кънчев"

ЧОУ "Азбуки"

Второ основно училище "П. Р. Славейков"

138.СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"

ЧОУ "Азбуки"

163. ОУ

Езикова Гимназия "Гео Милев"

Основно училище"Свети Климент Охридски"

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

Варна, България

Участници: 1

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Бургас, България

Технически университет - Варна

Технически университет - Варна

Варна, България

Участници: 2

Химикотехнологичен и Металургичен Университет

Химикотехнологичен и Металургичен Университет

София, България

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Варна, България

Участници: 3

Икономически университет - Варна

Икономически университет - Варна

Варна, България

Участници: 5

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“

Варна, България

Участници: 1

Великотърновски университет " Св. Св. Кирил и Методий"

Великотърновски университет " Св. Св. Кирил и Методий"

Велико Търново, България

Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech - UPC

Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech - UPC

Барселона, Испания

University of Szczecin

University of Szczecin

Szczecin, Полша

Висше Училище по Мениджмънт

Висше Училище по Мениджмънт

Варна, България

Участници: 1

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Университет по библиотекознание и информационни технологии

София, България

Участници: 1

Satakunta University of Applied Sciences

Satakunta University of Applied Sciences

Pori, Финландия

Тракийски университет – Стара Загора

Тракийски университет – Стара Загора

Стара Загора, България

Участници: 3

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Русе, България

Участници: 2

Други

Пловдивски университет

СУ “Св. Климент Охридски”

ДИКПО-Варна

Център за подкрепа за личностно развитие - Логопедичен център

Център за подкрепа за личностно развитие - Логопедичен център

Варна, България

Участници: 1

European Schoolnet

European Schoolnet

Brussels, Белгия

ЦПЛР - ЦКО - Варна/Център за подкрепа за личностно развитие - Център за кариерно ориентиране - Варна

ЦПЛР - ЦКО - Варна/Център за подкрепа за личностно развитие - Център за кариерно ориентиране - Варна

Варна, България

Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс

Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс

Варна, България

Участници: 1

Център за подкрепа за личностно развитие - Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник"

Център за подкрепа за личностно развитие - Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник"

Варна, България

Участници: 1

ЦПЛР СО/Център за подкрепа за личностно развитие средношколско общежитие"Михаил Колони"

ЦПЛР СО/Център за подкрепа за личностно развитие средношколско общежитие"Михаил Колони"

Варна, България

ЦЕРН - Европейска Организация за Ядрени Изследвания

ЦЕРН - Европейска Организация за Ядрени Изследвания

Женева, Швейцария

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- Варна

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- Варна

Варна, България

Национално сдружение на общините в Република България

Национално сдружение на общините в Република България

София, България

Участници: 1

Център за специална образователна подкрепа - гр. Варна

Център за специална образователна подкрепа - гр. Варна

Варна, България

Участници: 5

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с дисфазии в развитието и хиперкинетично разстройство на поведението Прегръдка

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с дисфазии в развитието и хиперкинетично разстройство на поведението Прегръдка

Варна, България

Детски истории - Обединена терапевтична практика

Детски истории - Обединена терапевтична практика

София, България

Учим с Тони и говорим с Цвети

Учим с Тони и говорим с Цвети

Варна, България

Фондация за модерно образование

Фондация за модерно образование

София 1164, България

Участници: 1

Център за деца със специални потребности "Пламък"

Център за деца със специални потребности "Пламък"

Варна, България

МОС Роботикс

МОС Роботикс

Варна, България

"Медикал импекс“ ООД

"Медикал импекс“ ООД

Варна, България

Община Варна

Община Варна

Варна, България

Участници: 4

Център за творческо обучение

Център за творческо обучение

Варна, България

Участници: 3

Община Омуртаг

Община Омуртаг

Омуртаг, България

Образователен портал “Училища.bg“

Образователен портал “Училища.bg“

София, България

Консулт Девелопмент ЕООД

Консулт Девелопмент ЕООД

Велико Търново, България

Съюз на математиците в България, секция Варна

Съюз на математиците в България, секция Варна

Варна, България

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

София, България

Община Стара Загора

Община Стара Загора

Стара Загора, България

Център за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора

Център за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора

Стара Загора, България

Община Пазарджик

Община Пазарджик

Пазарджик, България

Сдружение Асоциация за международно обществено развитие

Сдружение Асоциация за международно обществено развитие

София, България

Сдружение на директорите в средното образование в Република България

Сдружение на директорите в средното образование в Република България

София, България

Участници: 1

РААБЕ България EООД

РААБЕ България EООД

София, България

Бюро Преводи Варна

Бюро Преводи Варна

Варна, България

Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

София, България

Участници: 1

Синдикат на българските учители

Синдикат на българските учители

София, България

Регионално управление на образованието

Регионално управление на образованието

Варна, България

Участници: 1

Регионално управление на образованието

Регионално управление на образованието

София, България

Участници: 1

Община Варна

Община Варна

Варна, България

Министерство на образованието и науката

Министерство на образованието и науката

София, България

Cluj-Napoca Municipality

Cluj-Napoca Municipality

Cluj-Napoca, Румъния

Участници: 1

Smart Varna

Smart Varna

Варна, България

Регионална библиотека Пенчо Славейков

Регионална библиотека Пенчо Славейков

Варна, България

Участници: 2

Карин дом

Карин дом

Варна, България

Участници: 2

Община Силистра

Община Силистра

Силистра, България

Участници: 3

Фънтазия Интернешънал ЕООД

Фънтазия Интернешънал ЕООД

Варна, България

Участници: 1

Tempus 2000 Ltd

Tempus 2000 Ltd

Варна, България

Участници: 1

ИКТ Клъстер - Варна

ИКТ Клъстер - Варна

Варна, България

Участници: 2

Регионално управление на образованието – Благоевград

Регионално управление на образованието – Благоевград

Благоевград, България

Участници: 2

Фондация БиоМед-Варна

Фондация БиоМед-Варна

Варна, България

Участници: 1

Prepodavame.bg

Prepodavame.bg

Столична, България

Участници: 1

"Образование без раници" и Кан Академия

"Образование без раници" и Кан Академия

София, България

Участници: 1

Сдружение "Агенция за социално развитие Вижън"

Сдружение "Агенция за социално развитие Вижън"

Варна, България

Сдружение с нестопанска цел Сподели и Вдъхнови

Сдружение с нестопанска цел Сподели и Вдъхнови

Варна, България

Участници: 1

Други

Кордон Консултинг

РУО Пазарджик

Община Варна

Община Генуа

Игриказки ООД

ISTURET at KNSB

Регионално управление на образованието

Младежка неправителствена организация

Детски образователни центрове Smartykids

ИССИО

Асоциация "Да съхраним жената"

МАТЕРИКА

Асоциация "Да съхраним жената"